Skip to main content

Doba trvání: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je vytvoření bezpečnějšího života a odolnosti vůči klimatickým změnám pro drobné zemědělce vJižní provincii Zambie. 

 

SITUACE V ZEMI A JAK POMÁHÁME

CARE Česká republika vZambii působí spodporou České rozvojové agentury. Drobní zemědělci jsou školeni o udržitelných zemědělských postupech a typech pěstování vnových klimatických podmínkách. Komunity jsou lokálně podporovány a vedeny ksamostatnosti. Obyvatelé získávají know-how o technikách pěstování dřevin a jak hospodařit spůdou, aby vobdobí sucha co nejdéle zadržovala vodu. Zakládáme také lesní školky a domácí zahrady.  Místní farmáři jsou rovněž ekonomicky vzděláváni o tom, jak mohou své schopnosti uplatnit na pracovním trhu. Obyvatelé Zambie budou mít přístup ke kvalitnější a různorodější stravě také díky workshopům přípravy vyvážené stravy. Dále vkomunitách drobných zemědělců organizujeme diskuze o pozitivních dopadech zapojování žen do vedoucích pozic a rovnosti mužů a žen. Realizujeme kampaně na téma zdraví, zdravá výživa a zemědělské metody. 

Za čtyřleté trvání projektu dostaneme pomoc k 22500 obyvatelům Jižní provincie. 

 

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI ZA TENTO ROK

  • 500 založených domácích zahrad a distribuce semen zeleniny
  • 20 vyškolených členů zemědělských sdružení “FarmerField Business School” na téma podnikání a tvorbě podnikatelských návrhů vhodných pro banku
  • 3 kampaně a 8 rozhlasových pořadů na téma zdravá výživa a zdraví
  • Pokračování v zakládání lesních školek: k 16 založeným se přidají dvě další
  • Pokračování v zakládání zemědělských sdružení “FarmerField Business School”, jejich odborné podpoře a supervizi a jejich registraci vládním ministerstvem pro malé a střední zemědělce
  • Školení drobných zemědělců na téma management hospodářských zvířat a regenerace komunitních pastvin
  • Školení vládních úředníků na téma management lesních porostů a dřevinné vegetace