Skip to main content

Doba trvání: 1. 5. 2020 – 31. 12. 2020

 

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

Zambie i další státy jižní Afriky čelí každoročně mnoha přírodním katastrofám způsobených dlouhodobými klimatickými změnami. Zemi sužují povodně a extrémní sucha, úrodu místních zemědělců napadají škůdci, farmářská zvířata hynou na nemoci. V důsledku toho se humanitární krize v Zambii prohlubuje, obyvatele země trápí nedostatek potravy a podvýživa.

Pomalý růst ekonomiky a omezené prostředky tamější vlády dopady přírodních katastrof v regionu ještě umocňují.

Jižní Zambie

Obyvatelé jižní Zambie se živí převážně zemědělstvím a chovem hospodářských zvířat. Více než 90 % z nich v současné době bojuje se signifikantním úbytkem úrody. Množství srážek je zde nejnižší za posledních 43 let, vysychá velké množství řek a přehrad.

V důsledku toho lidé musejí podnikat dlouhé, i několikahodinové cesty pro vodu. Ubývá také pastvin, vlivem čehož dochází k oslabení dobytka a následnému šíření nakažlivých nemocí mezi stády.

 

zambie-mantapala-2

Snímek: Darcy Knoll

 

JAK POMÁHÁME

Za podpory České rozvojové agentury pomáháme zajistit vyšší potravinovou bezpečnosti a stabilnější obživu pro rodiny drobných zemědělců v jižní Zambii. Naším cílem je připravit místní obyvatele na příchod klimatických změn a snížit negativní dopady rychlých změn počasí.

Zasadíme se také o to, aby ženy měly větší slovo v rozhodovacích procesech místních komunit a aby se v budoucnu staly ekonomicky soběstačnými a nezávislými na ostatních.

 

KONKRÉTNÍ POMOC V ČÍSLECH:

  • Pomůžeme 4500 drobným zemědělcům a jejich rodinám.
  • Zaškolíme 1 500 zemědělských poradců, zástupců vlády a zástupců místních komunit ve věci udržitelnosti zemědělských postupů, 1 225 pro téma správné výživy a 1 225 pro orientaci v tržním prostředí.
  • Zorganizujeme 9 diskuzních setkání na téma rovnosti žen a mužů v místních zemědělských komunitách.