Skip to main content

Zatímco se stupňuje vojenská ofenzíva na Rafáh na jihu Gazy, 1,5 milionu mužů, žen a dětí, kteří tam byli nuceni uprchnout, už nyní čelí naprosto nedostatečným životním podmínkám.

Rodiny uprchlíků v táboře v Rafáhu na jihu Gazy. (c) CARE

CARE se hlásí k celosvětové výzvě, aby byla tato operace okamžitě zastavena. Musí být zavedeno okamžité a trvalé příměří, jak ukládá rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2728. Civilisté v Rafáhu a v celé Gaze musí být chráněni a musí být zachováno právo na ochranu za hranicemi, jakož i jejich právo na návrat.

„Válečné zákony jsou jasné a musí se dodržovat. To, že je tento útok zahájen na lidi, kteří jsou již vyčerpaní, hladoví a nemají žádnou zřejmou cestu do bezpečí, je dost těžké si představit.  To, že se tak děje navzdory měsícům zoufalých proseb o příměří, je krutá a srdce rvoucí rána,“

zdůrazňuje Hiba Tibiová, ředitelka CARE pro Západní břeh Jordánu a Gazu.

Desetitisíce Palestinců, kteří již žijí v těsných a přelidněných prostorách, bojují s hladem, nedostatkem vody a opakovaným vysídlováním a mají stále menší šanci na přežití.

Izrael nejenže ignoruje požadavky Rady bezpečnosti OSN a svých nejbližších spojenců, ale také ignoruje příkaz Mezinárodního soudního dvora, aby přijal konkrétní opatření k zabránění genocidy a zajistil uspokojení humanitárních a základních potřeb.

Světoví lídři jsou pevní ve svém postoji: vojenská ofenzíva by způsobila katastrofální škody desítkám tisíc civilistů v Rafáhu, ženám, dětem, starým lidem, nemocným a zraněným, kteří nemají kam jít. Izrael jako okupační mocnost musí dodržovat své závazky chránit civilisty v Gaze a násilně nevystěhovávat nebo nepřesouvat civilní obyvatelstvo.

V Gaze dnes umírá každý 24. člověk a více než 80 % obyvatelstva bylo nuceno uprchnout ze svého domova. Každou hodinu zemřou dvě mámy od rodiny.  Světoví lídři a vlády nesmí akceptovat tuto eskalací a musí použít ty nejvyšší diplomatické nástroje, které mají k dispozici, aby tuto lidskou katastrofu odvrátili.

„Volání Palestinců musí být vyslyšeno. Rafáh, který byl dříve domovem asi 250 000 lidí, se stalo provizorním útočištěm pro 1,5 milionu zoufalých živých bytostí. Pokud se svět nespojí a neukončí toto zbytečné krveprolití nyní, bude nás tohle mlčení pronásledovat navždy,“

doplňuje Tibi.

CARE pomáhá v Gaze od samého začátku konfliktu v rámci krizové pomoci.

CHCI POMOCI LIDEM V GAZE