Skip to main content

Pátek 10. května 2024

Je naprosto neomluvitelné, že byla zahájena ofenziva v Rafáhu i přesto, že svět několik měsíců vyzývá k přesnému opaku. 

Jako humanitární organizace již nemáme dostatek slov, abychom popsali úroveň utrpení a nespravedlnosti, které lidé v Gaze čelí. To platí především proto, že potraviny a další životně důležitá pomoc se nemohou dostat dovnitř a lidé – včetně chronicky nemocných a zraněných – se nemohou dostat ven. Tato situace je pro palestinské obyvatele i pro humanitární organizace, které se je snaží podporovat, mimořádně kritická.

V současné době, kdy vstupujeme do osmého měsíce tohoto konfliktu, je jeho budoucnost ještě více nejistá. Podle předpovědí OSN by další pokračování této války mohlo způsobit zpomalení lidského rozvoje v Gaze o více než 20 let a způsobit více než zdvojnásobení míry chudoby.  Palestinci v Gaze čelí riziku, že se opět ocitnou v plné závislosti na vnější pomoci, a to v takovém rozsahu, jaký tu nebyl od roku 1948.

Více než 77 700 bylo zraněno a již tak děsivý počet obětí v Gaze, který se blíží 35 000, se po odklizení trosek pravděpodobně zvýší. Zprávy z místa od našich pracovníků, partnerů a místních komunit, kde pracujeme, jsou děsivé. Začátkem tohoto týdne jsme se od *Fary, která se se svou rodinou chystala opustit Rafáh, slyšeli následující.

„Mám neuvěřitelný strach. Od dnešního rána bombardování a zvuk dělostřelectva neustávají. Všude vidíte ženy a děti, jak pobíhají po ulicích a nevědí, kam jít. Všichni mají v očích strach. Přesto všechno se musíme soustředit na to, co dělat, abychom přežili.”

Pouze okamžitým zavedením trvalého příměří a neomezeným vstupem a bezpečným doručováním pomoci můžeme začít navracet do tohoto regionu mír a stabilitu. Jako světové společenství nemůžeme nadále přihlížet tomuto krveprolití, musíme tuto diplomatickou slepou uličku prolomit co nejdříve. 

*Jméno bylo z bezpečnostních důvodů změněno

CHCI POMOCI LIDEM V GAZE