Skip to main content

„Já si myslím, že je naprosto úžasné, to co děláte.“

V polovině října jsme obdrželi milý telefonát od pana Šípka. Sdělil nám, že čas od času přispívá menší částkou potřebným také proto, že si dodneška pamatuje jak balíky pomoci, které posílali američtí dárci CARE do tehdejšího poválečného Československa v roce 1946 pomohly i jeho rodině.

Podívejte se na video, kde pan Šípek líčí jeho dojemný zážitek.

Děkujeme, pane Šípku, za sdílení Vaší vzpomínky!

Dnes, po 78 letech existence, patří CARE k největším nevládním organizacím na světě. Pomáhá v oblastech zasažených přírodními katastrofami a v rámci rozvojových projektů pracuje pro svět plný naděje, tolerance a sociální spravedlnosti. Při všech činnostech zohledňuje jako nejvyšší princip pomoc k soběstačnosti. Organizace klade zvláštní důraz na práci s ženami a dívkami, protože rovnost pohlaví a udržitelný hospodářský rozvoj spolu neodmyslitelně souvisejí. V tomto ohledu se CARE zaměřuje na vzdělávání dívek, podporu drobného podnikání žen a komunitních spořicích skupin, ale také na neméně důležitou osvětu mužů.

V roce 2023 působila organizace CARE ve 113 zemích světa a v rámci 1700 projektů zaměřených na základní zdravotní péči, vzdělání, potravinovou bezpečnost, zlepšení přístupu k čisté vodě a hygienickým zařízením, rozšíření ekonomických příležitostí, přípravu obyvatel na dopad klimatických změn či obnovu komunit po katastrofách pomohla více než 160 milionům lidí. CARE také dodnes distribuuje balíky, které kromě potravin mohou obsahovat rovněž léky, nářadí, semínka, přikrývky a ohřívače nebo hygienické potřeby. Vedle toho symbolický balík pomoci představují například zemědělská školení, v nichž se lidé v rizikových oblastech učí, jak předcházet erozi půdy či kterak se připravit na sucho, nebo psychosociální služby v uprchlických táborech v Africe a na Blízkém Východě. Dnešní CARE balíky tak mají mnoho rozmanitých podob, podobně jako je bezpočet tváří a příběhů pomoci po celém světě.