Skip to main content

V  Zambii se v posledních letech výrazně proměnil vzorec počasí. Každý rok teď začínají období dešťů v jinou dobu a mění se jejich intenzita a délka trvání. Tomu se příroda a farmáři těžce přizpůsobují a v důsledku toho mnoho regionů trpí dramatickým nedostatkem potravin.  

Z  toho důvodu se spojila humanitární organizace CARE Česká republika s farmáři a představiteli samospráv v regionu Kalomo na obzvlášť suchém jihu Zambie. Společně vytvořili projekt, jehož cílem je připravit zemědělce na nové klimatické podmínky. V řadě vesnic byli vybrání zástupci, kteří poté prošli školením v technikách udržitelného zemědělství. 

Jednou z účastnic je i Dorothy Chizongo (43), která se přes prvotní skepsi zúčastnila kurzu a poté s dalšími farmářkami založila ve vsi školku sazenic zeleniny (mrkev, špenát, impwa, rajčata a cibule) ze semen dodaných CARE. Při nedávné návštěvě již Dorothy hrdě předváděla vzrostlé rostliny a plány navýšit počet záhonů. Sama nyní aktivně přesvědčuje další obyvatele, aby se do činnosti zapojili. Společně s českou firmou Holistic Solutions také místní farmářky a farmáři hledají cesty, jak dál efektivně zpracovat vypěstované plodiny a zvýšit tak jejich tržní hodnotu. 

Součástí projektu, který byl finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou a dárci CARE Česká republika, je také obnova místních lesních porostů. CARE spolupracuje s vědci z Mendelovy univerzity, kteří v loňském roce provedli výzkum tamních dřevin a navrhli možné řešení jejich postupné obnovy s cílem zadržet v krajině více vody. V rámci projektu tak mimo jiné vznikne 11 lesních školek.  

Podpořte odhodlané lidi na cestě k soběstačnosti a přidejte se k těm, kterým se již podařilo změnit svět k lepšímu.