Skip to main content

Praha, 4. listopadu
Prohlášení Mony Sherpy, ředitelky CARE Nepál

Dne 3. listopadu 2023 zasáhlo nepálské okresy Džajarkot a Rukum v provincii Karnali zemětřesení o síle 6,4 stupně Richterovy škály a způsobilo rozsáhlé škody. Podle prvních zpráv si vyžádalo 150 obětí a několik stovek zraněných, přičemž se očekává, že jejich počet dál poroste. CARE Nepál aktivně spolupracuje s místními partnery, vládními úřady a dalšími partnery Platformy humanitárního partnerství, aby posoudila potřeby postižených a poskytla okamžitou pomoc.  

Nastala zima a mnoho domů v postižených oblastech bylo poškozeno, takže přeživší potřebují přikrývky, teplé oblečení, stany, ochranu a psychosociální pomoc. Organizace CARE Napál již odeslala první podpůrné humanitární dodávky, včetně přikrývek, souprav pro zajištění přístřeší, souprav pro zachování důstojnosti a kuchyňského náčiní, které využije 250 domácností. Plánujeme také distribuci humanitárních potřeb pro nejzranitelnější skupiny obyvatel, se zvláštním zaměřením na ženy, dívky a osoby se zdravotním postižením. 

CARE Nepál úzce spolupracuje s dalšími zúčastněnými stranami na monitorování a vyhodnocování vývoje situace a poskytování koordinované podpory. Postižené obyvatelstvo bude v nadcházejících dnech potřebovat trvalou a dlouhodobou podporu, jako je obnova domů, zařízení pro zásobování vodou, sanitární a hygienická zařízení (WASH), potraviny, zemědělství, zdroje obživy, ochrana a služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Vyzýváme proto naše partnery a dárce, aby podpořili úsilí jak o okamžitou, tak dlouhodobou pomoc zasaženým lidem.

Chci dát rychlý příspěvek

Reportáž Al-Džazíry o zemětřesení v Nepálu

Poznámka pro redakci: 

  

Džajarkot je jedním z místních obvodů CARE Nepál, kde realizujeme programy v oblasti zdraví, vzdělávání a změny sociálních norem, včetně zřizování porodních center a podpory škol v rámci kampaní proti dětským, předčasným a nuceným sňatkům. 

  

CARE Nepál zahájila svou činnost v roce 1978 a snaží se řešit systémové a strukturální příčiny chudoby a sociální nespravedlnosti, jako je diskriminace na základě pohlaví, kasty, třídy, etnického původu nebo geografie. CARE podporuje humanitární akce zaměřené na řešení zranitelných míst souvisejících se změnou klimatu a přírodními katastrofami. CARE pracuje s marginalizovanými ženami a dospívajícími dívkami s cílem zajistit jejich posílení, blahobyt a důstojnost prostřednictvím sociální transformace a přístupu ke kvalitním sociálním a ekonomickým službám.  

Další informace naleznete na adrese: www.carenepal.org