Skip to main content

VAŠA POMOC FARMÁRKAM Z CELÉHO SVETA BUDE TERAZ DVAKRÁT ÚČINNEJŠIA!

Spoločnosť Trimble do 30. 11. zdvojnásobí každé Vaše darované euro.

Pandémia COVID-19 vážne prehlbuje globálnu potravinovú krízu.

820 miliónov ľudí bude dnes zaspávať s hladom. 2 miliardy ľudí v tejto chvíli netuší, kde zoženie svoje nasledujúce jedlo.

Pokrok v poľnohospodárstve, a s tým súvisiaceho drobného podnikania, ktoré sa rozvinulo v rozvojových krajinách v posledných desaťročiach, sa vplyvom pandémie COVID-19 zastavuje. Následkom je strmý úbytok lokálnych zdrojov jedla. Prerušujú sa aj kľúčové dodávateľské reťazce.

Vy to môžete zmeniť. Investovanie do žien farmárok v rozvojových krajinách je rozhodujúce. Ich sebestačnosť je kľúčová pre zaistenie potravy ľudí v núdzi.

Prispejte na prekonanie globálneho hladu. Práve teraz má Vaša pomoc 2x väčšiu silu!

Vďaka Vašej pomoci sa ženy v tých najzraniteľnejších oblastiach sveta, ako je západná, východná Afrika a ďalšie zraniteľné krajiny, znovu postaví na vlastné nohy. Zabezpečia si obživu pre seba, svoje deti, rodiny a celé komunity.

Práve teraz je Vaša pomoc s CARE potrebná viac ako inokedy.

  • 70 EUR pokryje náklady na zriadenie poľnohospodárskej a obchodnej školy pre odborné vzdelávanie k zdokonaľovaniu poľnohospodárskych techník a technológií
  • 40 EUR zabezpečí farmárkam preškolenie v oblasti podnikania, riadenia a vedenia, ktoré posilní ich postavenie v komunitách a zvýši ich rovnoprávnosť s mužmi
  • 20 EUR poskytne 5 farmárkam potrebné zručnosti, ktoré im umožnia získať 1 aker poľnohospodárskej pôdy v regiónoch, kde sú ich práva ignorované (ženy nevlastnia pôdu)
  • 5,5 EUR zaistí jednej farmárke päťdňový výcvik chovu hospodárskych zvierat a mliečnej výroby

1. Informácie o dare:

Chcem darovať:
Jak často chcem darovať:

2. Kontaktné informácie:

Meno:*
Priezvisko:*
E-mail:*
Telefón:
Ulica a jej číslo:*
Mesto:*
PSČ:*
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: