Skip to main content

Dar

Dar (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu) je aktivita, kdy za poskytnuté peníze neobdržíte žádnou protislužbu. Z hlediska účtování se dar platí ze zisku.

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota jednoho daru, nebo souhrnně všech darů za kalendářní rok pro CARE Česká republika činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu pak lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

U nepeněžních darů je nutno odvést DPH na výstupu.

V případě, že nás chcete podpořit darem, můžete jako vzor využít předpřipravenou darovací smlouvu ke stažení nebo kontaktovat ředitelku Katarínu Klamkovou pro individuální nastavení.

Formulář dárcovské smlouvy pro právnické osoby ke stažení ZDE.

Více o tom, jak darovat dar CARE Česká republika jako fyzická osoba, OSVČ, nebo právnická osoba zde.

Sponzoring

Od darování je nutné odlišit tzv. sponzorování, které je založeno na poskytnutí například propagační, reklamní služby CARE Česká republika sponzorovi – podnikateli/firmě (např. prezentace a propagace obchodní značky sponzora na veřejnosti, výstava, case related marketing produktu apod.).

Sponzoring je tedy na rozdíl od darování činnost, která je založena na principu služby a protislužby (např. formou protislužby bude jméno a logo Vaší firmy umístěno na materiálech, akcích, sociálních sítích, webových stránkách či na dalších blíže specifikovaných médiích a prostorech CARE Česká republika). Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby.

Sponzoring se tedy vyznačuje investováním prostředků do aktivit CARE Česká republika z.s., jejichž potenciál lze dále komerčně využít, a napomáhá k dosažení marketingových cílů a k medializaci Vás jako sponzora.

Sponzor poskytuje nejen finanční částku, ale také může poskytnout službu, nebo určitý druh materiální podpory. Sponzorovaný za získanou podporu zajistí sponzorovi předem definované protiplnění, které je smluvně ošetřeno.
Náklady na propagaci a reklamu jsou pro Vás jako podnikatele daňově uznatelnými náklady a Vy jako sponzor je můžete v plné výši zahrnout do základu daně. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena“ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním). CARE Česká republika z.s. aktuálně není plátcem DPH.

Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě, propagaci, př. o jiné spolupráci podle obchodního zákoníku.

V případě sponzorství je nutno ve smlouvě přesně definovat práva a povinnosti obou stran.

Vzájemně s Vámi povedeme dialog a definujeme naše očekávání a představu o kvalitním partnerství a čeho bychom chtěli ve spolupráci dosáhnout.

V případě, že s námi chcete spolupracovat formou sponzoringu, reklamy, case-related marketingu, prosím kontaktujte ředitelku Katarínu Klamkovou pro individuální nastavení.

CARE Česká republika si vyhrazuje právo odmítnout propojení se společností, které principy, nebo postupy neodpovídají hodnotám a kodexu CARE.

❤ Děkujeme Vám, že pomáháte s námi! ❤

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. Každoročně pomáhá až 70ti milionům potřebným v Africe, Asii, Latinské Americe a Východní Evropě.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: