Skip to main content

© Lucy Beck/CARE

Nejhorší uprchlická krize v historii

Každou minutu je 24 lidí na celém světě nuceno opustit své domovy. To činí denně 34 000 lidí, kteří nechají vše ladem v naději, že naleznou bezpečí a světlejší budoucnost.

Na světě je dnes 70 milionů uprchlíků.

Kdo je uprchlík?

Uprchlík je člověk, který byl nucen opustit svou zemi kvůli pronásledování, válce anebo násilí. Uprchlík má opodstatněný důvod ke strachu z pronásledování kvůli rase, náboženství, národnosti, politickým názorům anebo příslušnosti ke konkrétní sociální skupině. Často se vůbec nemohou vrátit domů nebo mají strach to udělat. Válečné a etnické, kmenové a náboženské násilí je hlavním důvodem, proč uprchlíci opouští své země.

Aktuálně téměř 5 milionů lidí uprchlo před válečnými konflikty v Sýrii a konec této krize je v nedohlednu.

Kdo je interně vysídlená osoba?

Interně vysídlená osoba (anglicky „internally displaced people – IDP“) je taková osoba, která byla nucena opustit svůj domov ze stejných důvodů jako uprchlík, ale ve své zemi zůstává a nepřekročila mezinárodní hranici. Na rozdíl od uprchlíků nejsou chráněni mezinárodním právem a mají omezené možnosti získat humanitární pomoc.

K takovým zemím patří například Jižní Súdán a Jemen, kde bylo vysídleno více než 2,5 milionu lidí kvůli přetrvávajícímu násilí.

Kdo je žadatel o azyl?

Když lidé uprchnou z vlastní země a hledají útočiště v jiné zemi, požádají o azyl – o právo být považován za uprchlíka a dostat právní ochranu a materiální pomoc. Žadatel o azyl musí prokázat, že jeho strach z pronásledování v jeho zemi je oprávněný.

Kdo je osoba bez státní příslušnosti?

Osoba bez státní příslušnosti není občanem žádné země. Člověk se může stát osobou bez státní příslušnosti z různých důvodů, státních, právních, technických nebo administrativních.

Kdo není legálně uznán jako uprchlík?

Lidé, kteří opustí svůj domov a překročí mezinárodní hranice kvůli přírodním katastrofám, klimatickým změnám nebo změnám životního prostředí, nejsou považováni za uprchlíky. Dále lidé, kteří opustí svůj domov a překročí mezinárodní hranice kvůli vážným situacím, jako je nedostatek potravin (včetně hladomoru), vody, vzdělání, zdravotní péče a živobytí, nejsou legálně uznáni jako uprchlíci. Spojené národy uvádějí: „Všechny tyto nově vznikající trendy představují obrovské výzvy pro mezinárodní humanitární komunitu. Hrozba pokračujícího masivního vysidlování je skutečná a svět musí být připraven se s tím vypořádat. S tímto vědomím již Spojené národy – a zejména UNHCR – zahájily revizi priorit, partnerství a metod práce při řešení nové dynamiky lidského vysidlování.”

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: