Řešení nouzových událostí

Život v rozvojovém světě je často denním bojem o přežití. Takový boj se stává téměř nemožným, když udeří nějaká katastrofa. Povodně, zemětřesení, válka nebo nepokoje dokážou zničit život a veškerý majetek mrknutím oka. Je to život v neustálém ohrožení.

Vezměte v úvahu toto: v době krize a jejích následků jsou zvláště zranitelné ženy, děti a starší lidé. Například během hurikánů a povodní utrpí zranění nebo zemře výrazně více žen nežli mužů. A když se jídlo stává vzácností, ženy a dívky se k němu dostanou až jako poslední.

Jejich potřeba najíst se je vnímána jako méně důležitá než u mužů a chlapců.

Do roku 2030 chce CARE poskytnout společně se svými partnery pomoc celkem 200 milionům lidí z těch nejzranitelnějších a nejvyloučenějších komunit světa.

Přečtěte si Vizi CARE 2030 s našimi hlavními cíli a prioritami zde.

Práce bok po boku s lidmi zasaženými katastrofami

CARE během humanitárních krizí přichází na zasažené místo jako první a odchází až jako poslední. Reagujeme na aktuální mimořádné události a pomáháme lidem připravit se na ty nadcházející.

Pomáháme lidem se z katastrof zotavit a připravit se na ně. Během katastrofy společně s ostatními mezinárodními a místními organizacemi a vládou pracujeme na tom, abychom poskytli bezprostřední pomoc zasaženým lidem, zejména ženám a dívkám. Každé řešení nouzové události je šité na míru potřebám zasažených lidí v dané situaci.  Soustředíme se na čtyři hlavní oblasti pomoci: zajištění dostatku potravin, střechy nad hlavou, čisté vody a dostatečného množství hygienických prostředků.

Namísto toho, abychom zasaženým lidem pouze dováželi zboží nebo poskytovali služby, zapojujeme ženy a muže přímo do řešení dopadů nouzových událostí. Pracují s námi bok po boku jako dobrovolníci, pomáhají s dovážením nezbytných prostředků pro okamžitou záchranu, propagují povědomí o správných hygienických návycích nebo podporují své komunity, aby přiložily ruku k dílu a obnovily své živobytí.

Kromě toho pracujeme také s komunitami a pomáháme jim připravit se na budoucí krize. Společně vyhodnocujeme rizika, zkoumáme měnící se vzorce počasí a zavádíme plány k evakuaci. Připravenost je klíčová: snižuje rizika a zmírňuje rozsah dopadu přírodních katastrof.

Poté, co udeří katastrofa, následuje dlouhá cesta k zotavení. Naše práce je u konce tehdy, když dojde k návratu k původnímu živobytí a komunity jsou připraveny na budoucí krize.

Rovnost žen a mužů a mimořádné události

Když udeří katastrofa, často nejvíce trpí ženy a dívky. V průměru umírá více žen než mužů během katastrofy a krátce po ní. Ženy zachraňují své děti a samy umírají, protože častěji neumějí plavat a šplhat. Jsou ponechávány bez příbytku a jídla, bez zvláštní lékařské péče nebo ochrany proti nebezpečím, jako je obchod s lidmi. Těhotné ženy často čelí nebezpečným porodům v prostředí zdevastovaných klinik. V nechráněných uprchlických táborech může dívkám hrozit sexuální obtěžování nebo znásilnění. Poté, co krize zničí živobytí rodiny, může se prudce zvýšit podíl domácího násilí. V důsledku katastrof mají ženy obvykle méně finančních úspor, nižší stupeň vzdělání a méně sociálních vazeb než muži.

CARE během humanitárních krizí zkoumá, jaké rozdíly existují v potřebách mužů a žen, a také, čím jsou ohroženi, aby dokázala lépe určit, jak v konkrétním případě reagovat. Hlídáme, aby ženy a dívky dostávaly stejné množství jídla a nouzových zásob, aby mohly obnovit svůj domov. Zvyšujeme povědomí o násilí vůči ženám a poskytujeme mateřskou zdravotnickou péči, abychom matky naučili dovednosti, které jsou potřeba k navrácení života svých rodin do původní podoby. Vytváříme komunitní místa, kde se ženy mohou setkávat a povídat si o svých problémech a pracujeme na tom, aby záchranné složky braly na vědomí potřeby žen. Jakmile si komunity začnou vytvářet odolnost vůči katastrofám, CARE zajišťuje, aby ženy nestály stranou, ale naopak naplnily svůj potenciál.

Hlad během mimořádných událostí

Hlad a podvýživa jsou často důsledkem přírodních katastrof a nepokojů. Sucho dokáže zničit úrodu, což vystřelí ceny potravin do závratných výšin. Násilné nepokoje zase mohou přinutit lidi utéct z domovů, farem a od svého živobytí. CARE v takových případech poskytuje podvyživeným lidem jídlo, terapeutickou výživu a lékařskou péči. Pomáháme komunitám k větší odolnosti a ke zvládání budoucích mimořádných situací a zmírnění jejich dopadů. To zahrnuje také propagaci udržitelnosti životního prostředí a ekonomické pomoci lidem tak, aby byli lépe připraveni na těžké časy.

Snižování rizika katastrof

CARE spolupracuje s komunitami a pomáhá jim s přípravou plánu reakce na budoucí mimořádné události. Například v Etiopii CARE pomáhá komunitám s tvorbou plánů reakce v případě náhlé katastrofy. Budujeme odolnost vůči klimatickým změnám, a to pomocí toho, že obyvatele učíme inovativní metody hospodaření a pěstování plodin odolných vůči suchu.

Ženy a katastrofy

Globální uprchlická krize

Krize a dlouhodobé řešení

Voda a hygienické zázemí

Aktuálně

AktualityHumanitární pomocPrevence podvýživyUncategorized
26 května, 2021

“Na hlad se neumírá” – staré jemenské přísloví po 6 letech války dávno neplatí

Největší humanitární krize současnosti přivede letos k hladomoru až 16…
AktualityHumanitární pomocZdraví
29 dubna, 2021

Akutní pomoc Indii: Zdravotnický systém v zemi kolabuje

Indie se v současné chvíli nachází uprostřed druhé vlny pandemie…
AktualityHumanitární pomocPrevence podvýživyVoda
6 dubna, 2021

Na okraji naděje: Somálsko sužuje hlad, finančních zdrojů na pomoc je kritický nedostatek

Zprávy posledních dní poukazují na kritický stav Somálska. Stále více…
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: