Skip to main content

Renovují studny, staví latríny, školí odborný technický personál. Humanitární organizace CARE Česká republika usiluje o dlouhodobé změny v etiopských oblastech zatížených přílivem vnitřně přesídlených obyvatel.

Ve vesnici Fedis na severovýchodě Etiopie dochází pitná voda. Studna, která dříve stěží zvládala pokrýt potřebu místních obyvatel, se nyní nestíhá doplňovat. Poblíž vesnice totiž vznikl uprchlický tábor, kam se přesídlili Etiopané z regionů postižených vnitřními konflikty nebo ničivým suchem. Tenčící se zásoba pitné vody vede v obou komunitách ke špatným hygienickým podmínkám a je příčinou například průjmových onemocnění, na které umírají nejčastěji děti do pěti let. Ženy nucené chodit ke vzdálenějším studnám navíc podstupují riziko útoku zvěře nebo přepadení.

Podle Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) zaznamenala etiopská vláda v roce 2019 celkem 1 414 000 případů vnitřně přesídlených osob. Jednou z oblastí nejvíce postižených přílivem vnitřních uprchlíků je East Hararghe u východních hranic. Právě zde, v komunitách Fedis a Gursun spolupracuje humanitární organizace CARE Česká republika s CARE Etiopie a místními komunitami na obnově patnácti studní s cílem zlepšit životní podmínky pro 16 500 lidí. Ke každé studni je proškolen odborný personál, který zajistí její dlouhodobou údržbu. “Stísněné podmínky táborů přináší další komplikace jako šíření infekčních onemocnění, násilí a další. Z těchto důvodů organizace CARE zaučila místní komunitní pracovníky, kteří spolupracují s obyvateli na budování přísných hygienických pravidel a snaží se předcházet eskalaci násilí v rodinách, jejichž oběťmi jsou nejčastěji ženy,” říká vedoucí programu Lenka Pešková.

etiopie-voda

© Michael Tsegaye / CARE

Projekt, který finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí a čeští dárci CARE, počítá s tím, že v případě dalšího přesunu vysídlených Etiopanů do jiných regionů nepřijdou vybudovaná zařízení nazmar. Nadále totiž zůstanou v rukách místních obyvatel.

Situace v Etiopii i přes zlepšení zůstává vážná. Na severu země se v posledních dnech opět vyostřují ozbrojené konflikty, což už nyní má za následek další masivní přesídlování obyvatel. Vlivem klimatické krize dochází ke stále častějším výkyvům počasí, kterým se obyvatelé sami nestíhají přizpůsobovat. To celé navíc zhoršuje současná pandemie COVID-19.

Přístup Etiopanů k pitné vodě nadále zůstává základní podmínkou nejen pro přežití, ale také pro důstojný život.

Podpořte prosím organizaci CARE a přidejte se k těm, kterým se již podařilo změnit svět k lepšímu.