Skip to main content

Zprávy posledních dní poukazují na kritický stav Somálska. Stále více místních obyvatel hlásí úhyn hospodářských zvířat. Celá stáda nemají co jíst. Pastviny vysychají a s nimi i naděje na lepší zítřky. Pokud se situace nezlepší, budou brzy čelit hladomoru téměř 3 miliony obyvatel země. 

“Somálsko je na pokraji sil. Přichází další sucho. Za poslední roky se produkce jídla v zemi snížila na polovinu. S příchodem pandemie se situace ještě zhoršila. Komunity statečně čelí všem výzvám, od smrtícího sucha přes ničivé povodně až po nálety kobylek. Každá další rána však postupně ničí jejich naději a víru ve zlepšení situace. Stále více rodin nemá jídlo pro své děti,” vypráví Iman Abdullahi, ředitel komunikace CARE Somálsko. 

Po rozlehlých pláních putují zoufalí pastevci, hledají náznak nezničených pastvin či zdrojů vody. Úrodu zemědělců smetla v loňském roce hejna milionů migrujících kobylek. Farmáři počítají ztráty a snaží se vymyslet plán, jak uživit své rodiny. Lidé prodávají zbytky své úrody, žijí ze dne na den a doufají v zázrak.  

CARE v současné chvíli poskytuje obyvatelům země okamžitou potravinovou pomoc, přístup k vodě, sanitaci hygieně a chrání zdraví těch nejzranitelnějších.  

“Snažíme se zachovat již existující rozvojové programy a zároveň okamžitě pomoci těm, kteří se nachází na pokraji sil. Smutnou pravdou je, že zasažených lidí je čím dál více. Finanční pomoc putující do země je však stále nedostačující. Každý den se rozšiřuje propast mezi lidmi, kteří potřebují pomoc, a našimi možnostmi. Plán humanitární pomoci Somálsku je v současné chvíli finančně pokrytý pouze na 0,2 %,” doplňuje Abdullahi.