Skip to main content

Šíření COVID-19 způsobuje nepředstavitelné následky v rozvojových zemích, v kterých CARE aktivně pomáhá. Zajišťujeme ochranu lékařů a humanitárních pracovníků v extrémně rizikových oblastech. Distribuujeme hygienické pomůcky, čistou vodu a zřizujeme stanice na mytí rukou pro zranitelné lidi v nouzi.

Jak pomáháme lékařům a humanitárním pracovníkům?

V ohrožených oblastech se v tuto chvíli nacházejí tisíce humanitárních a zdravotnických pracovníků, kteří podnikají důležité kroky pro zastavení šíření viru a pomáhají zranitelným lidem. Současně jsou však i oni sami v ohrožení života. Přispíváme k zajištění ochrany těmto hrdinům dnešní doby. V ohrožených oblastech distribuujeme ochranné prostředky pro lékaře a humanitární pracovníky a školíme zdravotnický personál speciálně pro aktuální situaci.

Jak pomáháme zranitelným lidem?

Obyvatelé ohrožených oblastí často žijí v přeplněných táborech a osadách s omezeným přístupem k řádným hygienickým zařízením a zdravotnickým službám. V takovém prostředí není možné dodržovat ani ta nejzákladnější hygienická opatření. Vypuknutí onemocnění zde může ohrožovat životy velkého množství lidí.

400 Kč zajistí stanice na mytí rukou pro zranitelné děti a ženy.
600 Kč zajistí hygienické potřeby a vodu pro šestičlennou rodinu na 2 měsíce.
1200 Kč zajistí čistou vodu pro 100 lidí na jeden den.

COVID-19 zasáhl celý svět. Pro zlepšení situace je nutné aktivně bojovat proti jeho šíření na globální úrovni.

Víme, že současná situace negativně ovlivnila i občany České republiky. O to více si vážíme každé koruny, kterou přispějete na pomoc zemím, které mají méně prostředků, aby se s touto situací vyrovnaly.

Děkujeme!