Skip to main content

„Nenacházím slova, která by vystihla můj smutek. Ztratila jsem svého muže, ochránce naší rodiny,” říká nešťastná vdova z Jemenu. Již před ničivou válkou byl Jemen jednou z nejchudších zemí světa. Mnoho obyvatel nemělo dostatek jídla pro sebe ani své rodiny. Nyní, po více než pěti letech válečných konfliktů, překročila země hranici hladomoru. Situace je žalostná.  

Ishraq, 20letá vdova, je matkou tří malých dětí – dvou dcer a jednoho syna. Před dvěma lety přišla o manžela, a tím i o naději na bezpečnou budoucnost pro své děti. 

Nenacházím slova, která by vystihla můj smutek. Ztratila jsem svého muže, ochránce naší rodiny,” říká nešťastná vdova.  

Ishraq pochází z Taizzu na jihovýchodě Jemenu. Současný válečný konflikt je zde nejbouřlivější. Po smrti manžela se Ishraq rozhodla utéct ze svého rodného města a pokusit se tím zachránit svou rodinu před hrozícím nebezpečím smrti. Uprostřed noci vzbudila své děti, vydalse na cestu bez konkrétního cíle, za bezpečímSkromné oblečení, které měly v době útěku na sobě, bylo po dlouhé měsíce jejich jediným majetkem. 

Kvůli nedostatku peněz se však nakonec musely usadit v oblasti první linie válečného konfliktu. 

Je nesmírně nebezpečné zde žít. Venku slyším střelbu a exploze. Bojím se o život svých dětí. Můj syn byl nedávno málem zabit kulkou, která proletěla oknem do našeho domu. Naštěstí přežil,” popisuje Ishraq život ve strachu.

Stejně jako ostatní obyvatelé strádající země, bojuje dnes Ishraq také s dopady pandemie COVID-19.  

Mnoho mých sousedů ztratilo práci. Zůstávají doma a my víme, že už jim nezbývají žádné zásoby jídla,” říká Ishraq. “Ani my už nemáme co jíst. Vycházet ven je nebezpečné a pandemie téměř zastavila dodávky jídla do naší země.”

Organizace CARE poskytuje v Jemenu okamžitou potravinovou pomoc lidem v nouzi, jako je Ishraq a její děti. vá jim naději a možnost přežít. 

Staňte se i Vy součástí pomoci a zachraňte nevinné životy.

Podpořte trpící rodiny v Jemenu ještě dnes.