© Thana Faroq/CARE

Sanitace a hygiena vody

Jeden ze šesti lidí po celém světě nemá přístup k čisté vodě. Za jediný den stráví více než 152 milionů žen a dívek sběrem vody. Čistá voda mění životy. Skutečně. Zvažte to: v některých rozvojových zemích si ženy a dívky každé ráno berou kbelík a jdou několik hodin, aby donesly vodu pro své domácnosti. Jejich čas na školu a na práci je tím pádem omezen. Místo toho, aby se učily číst a psát, dívky nesou břemeno obstarávání vody pro své rodiny. Jak by ale domácnost bez vody přežila?

Čistá voda – jasná budoucnost

Spolu s místními komunitami stavíme a udržujeme studny, vrty a latríny ve vesnicích. Děje se tak společným úsilím – CARE poskytuje školení a stavební materiály, zatímco komunity přispívají prací a platí za náklady na provoz a údržbu. Cílem projektu je snížit zdravotní rizika chorob souvisejících se zdrojem vody a zkrátit čas, po který ženy a dívky potřebují načerpat vodu ze vzdálených zdrojů. Díky ušetřenému času mohou vydělávat nebo chodit do školy.

Absence pitné vody, mýdla na mytí rukou a toalet ve školách dokáže být zvláště pro dospívající dívky nepříjemná a zahanbující. Zajišťujeme pitnou vodu, sanitační zařízení a propagaci správné hygieny, abychom přiměli dívky chodit do školy. Rodiny školíme v tématu adekvátní hygieny ke snížení rizika nemocí.

Z našeho pohledu jde posílení postavení žen ruku v ruce se zlepšením a spravedlivým řízením dodávek vody a sanitačních zařízení. CARE podporuje místní hospodaření s vodními zdroji a zapojuje také ženy, aby se na řízení podílely a samy přispěly svou pomocí.

Proč čistá voda? Mít přístup k čisté vodě a ke slušným toaletám zachraňuje životy dětem, ženám dává větší šanci vydělávat peníze a zajišťuje dostatečné zásobování potravin. Ale práce CARE není jen o vykopávání studní nebo stavění latrín. Úzce spolupracujeme se ženami, aby dokázaly vést své komunity v souladu se zpřísněním hygienických pravidel, jako je mytí rukou. Spolupracujeme s vládou ohledně politických opatření, řízení a přidělování zdrojů k trvalému zlepšení životních podmínek. CARE klade důraz na ženy ve veškeré své činnosti, co se týče vody. To proto, že chudé ženy jsou nespravedlivě vyloučené z rozhodování o přidělování vody a správy vodních zdrojů.

CARE ženám poskytuje stejnou rozhodovací pravomoc tím, že je zapojuje do diskusí o vodě a kanalizaci na místních, obecních a státních úrovních. Když ženy každý den nestráví hodiny taháním vody, mají více času na vydělávání peněz a na školu. Přístup k pitné vodě vede k tomu, že ženy tráví méně času péčí o členy rodiny, kteří by jinak onemocněli kvůli nezdravé vodě. Lepší hygiena také může přispět k tomu, aby dívka v období puberty chodila do školy, zřízením vhodného hygienického zázemí v prostorách budovy.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: