Skip to main content

V rámci „Mother Teresa Memorial Award for Social Justice 2020“ získala CARE International cenu za rozsáhlou odezvu na pandemii koronaviru v roce 2020.

CARE International pomohla těm nejzranitelnějším po celém světě bránit se před nákazou a zasadila se o potlačení dopadů pandemie na chudé a bezbranné.

“Situace minulého roku zasáhla celý svět a stala se tak největší výzvou, jakou CARE za svou existenci musela řešit,” říká Sofía Sprechmann Sineiro, generální tajemnice CARE International.
“Museli jsme se adaptovat. Zajistili jsme pomoc nově ohroženým a zároveň našli cesty, jak v krizi řešit i humanitární krize, které zde byly již před pandemií.“

Tato cena je pro nás velkou motivací pokračovat v našich snahách i nadále. Představuje také upřímné poděkování vám, dárcům CARE, kteří se v minulém roce podíleli na ochraně těch nejzranitelnějších.

V následujícím videu můžete shlédnout záznam proslovu paní Sineiro i dalších, kteří získali cenu v rámci „Mother Theresa International Award for Social Justice 2020“. (Video je v angličtině.)