Skip to main content

Umíte si představit, že z hodiny na hodinu musíte opustit svůj domov, abyste si zachránili život? Francis a Zac to na vlastní kůži zažili. Zac a Francis jsou nejlepší přátelé již od dětství. Ač každý vyznává jiné náboženství, své rozdílné víry pokorně respektují a navzájem se podporují v těžkých životních chvílích.

V Demokratické republice Kongo žili spokojeným životem. Francis pracoval jako taxikář a Zac měl malý obchod. Jednoho dne však jejich vesnici přepadla ozbrojená skupina. Museli znenadání opustit své domovy. Útěkem do Zambie si zachránili život. Na tyto chvíle neradi vzpomínají. Mnozí jejich blízcí, příbuzní a přátelé přišli o život. Neúprosný konflikt je připravil o všechno. Nyní společně žijí v uprchlickém táboře Mantapala, kde lidem v nouzi pomáhá nezisková organizace CARE Česká republika. Zac a Francis však nechtějí být dlouhodobě závislí na humanitární pomoci. Rádi by se naučili místní jazyk, našetřili peníze a znovu se postavili na vlastní nohy.

zambie-lenka-zac-francis

Projektová manažerka CARE ČR Lenka Pešková se Zackem a Francisem. © Lenka Pešková / CARE

„V táboře Mantapala jsem měla možnost mluvit s řadou lidí a každý má svůj příběh. To, co je spojovalo, byla ztráta životního zázemí – členů rodiny, přátel, domova, práce, a tím i většiny jistot. Spojovala je však také odvaha, s jakou vstupovali do nové životní situace – nového prostředí, kde musí budovat své životy od začátku,“ popisuje situaci v táboře Lenka Pešková, projektová manažerka CARE Česká republika. „Dobrovolníci, kteří prošli školením CARE, se naučili základy zednických prací – mohou tak začít své drobné stavební podnikání. Školení mají zdarma, na oplátku postaví přístřešky těm, kdo to sami nezvládnou. Například matkám samoživitelkám nebo starším lidem. Největší radostí bylo sledovat, jak dobrovolníci vyrobili svou první cihlu a vyměřili základ domu pro staršího pána, který při útěku ze své vesnice ztratil celou rodinu.“

Jak CARE v Mantapale pomáhá

Jak CARE v Mantapale dále pomáhá? V táboře, kde na jednom místě žije přibližně 15 tisíc obyvatel, chybí dostatečné hygienické zázemí. Lidé zde navíc žijí v provizorních nevyhovujících stanech. V důsledku toho trpí nejvíce děti a ženy. Nedostatek obydlí a latrín má za následek nízkou úroveň hygieny a zvyšující se riziko přenosu nakažlivých nemocí. Společně s dobrovolníky tu proto CARE buduje betonové latríny a bezpečné přístřešky z ekologicky vyráběných nepálených cihel.

zambie-cihly

Zařízení na výrobu nepálených cihel. © Lenka Pešková / CARE

Obyvatelé tábora se nejvíce obávají hladu a nedostatku potravin. Většina z nich jí maximálně 2x denně. Místní komunitu i lidi žijící v táboře podporuje CARE v ekonomické soběstačnosti pomocí zakládání spořicích kooperativ. Mantapala je již v tuto chvíli zavedenou osadou a je žádoucí, aby se její obyvatelé stali finančně nezávislými a dokázali samostatně zajišťovat potraviny pro sebe i svou rodinu.

Podle Globálního indexu hladu je Zambie pátou nejhladovější zemí na světě a dvě třetiny jejích obyvatel žijí v chudobě. Lidé se musejí potýkat s ničivým suchem, výrazným poklesem produkce potravin a nedostatkem pitné vody. CARE pomáhá zlepšit životní podmínky a soběstačnost 5800 obyvatel zambijského tábora Mantapala i hostitelské komunity. Do aktivit projektu zapojuje CARE i místní uprchlickou komunitu. Její členové se aktivně podílejí na zlepšení vlastní životní situace, ale i na zlepšení životních podmínek okolí. Projekt byl financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a dárci CARE Česká republika.

Pomozte statečným lidem postavit se znovu na vlastní nohy!