Skip to main content
© Darcy Knoll/CARE

Podpora zemědělců

Zemědělci jsou klíčem ke snižování hladu a chudoby. Chudí lidé spoléhají na svou obživu v oblasti zemědělství. Ve skutečnosti bylo prokázáno, že 10 % zvýšení výnosu zemědělců vede k 7 % snížení chudoby v Africe. Řádná správa věcí veřejných, rovnost žen a mužů a odolnost vůči změně klimatu se vzájemně propojují.

CARE pomáhá zemědělcům zvyšovat zemědělskou produktivitu prostřednictvím vzdělávání a podpory moderních technik a postupů. Abychom jim pomohli reagovat na změnu klimatu, vyvinuli jsme participativní přístupy pro přizpůsobení se změně klimatu založené na komunitním sdílení. Abychom zvýšili mzdy zaměstnankyň, poskytujeme vzdělávání a podporu ženám zemědělců, podporu účasti žen v komunitních skupinách a zlepšení přístupu žen k prostředkům a jejich kontroly nad nimi. Systém spořicích kooperativ VSLA je postaven výhradně na úsporách členů a úroku z půjček; od CARE neobdrží žádné přímé kapitálové investice.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: