Skip to main content
© Timothy Buckley/CARE

Přístup k pitné vodě

  • Každý šestý člověk po celém světě nemá přístup k čisté pitné vodě.
  • Každý den dívky a ženy stráví 150 milionů hodin sháněním a donášením vody.

Čistá voda mění životy. Skutečně. Zamyslete se nad tímto: v některých rozvojových zemích se ženy a dívky každé ráno sejdou a několik hodin dochází k nejbližší studni, aby přinesly vodu pro svou domácnost. Tím je značně omezen jejich čas na vzdělání a práci. Místo toho, aby se učily číst a psát, tráví čas donášením vody. Jak ale domácnost bez vody přežije?

Čistá voda – čistá budoucnost

Společně s místními komunitami budujeme a udržujeme studny, vrty a latríny v jejich vesnicích. Jedná se o společné úsilí – CARE poskytuje vzdělávací a stavební materiály, zatímco komunity přispívají pracovní silou a platí náklady na provoz a údržbu. Cílem těchto projektů je:

  • snížit zdravotní rizika onemocnění souvisejících s vodou
  • a zkrátit dobu, po kterou ženy a dívky získávají a donáší vodu ze vzdálených zdrojů. Se svým ušetřeným časem mohou získat příjem nebo chodit do školy.

Ve školách může absence bezpečné pitné vody, mýdla na mytí rukou a toalety vytvářet nepříjemné a zahanbující prostředí – zejména pro dospívající dívky. Zajišťujeme čistou vodu, podporu hygieny a budujeme moderní hygienická zařízení, která pomohou udržet dívky ve škole. Školíme rodiny podle odpovídající hygienické praxe, abychom snížili riziko onemocnění.

Podle našeho názoru jde posílení postavení žen a dívek ruku v ruce se zlepšením kvality vodohospodářských a hygienických zařízení a jejich spravedlivou správou. CARE podporuje místní nakládání s přírodními vodními zdroji a snaží se do těchto diskusí zapojit i ženy, aby mohly přispět svojí účastí.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: