CARE Česká republika > Programová strategie 2020
Podpora zen 1
Darujte dětem šanci na důstojnou budoucnost! Navštivte náš dárkový katalog ještě dnes.

CARE se spolu se svými partnery zavázala do roku 2020 podpořit 150 milionů lidí z nejzranitelnějších a nejvyloučenějších komunit světa

Představujeme vám hlavní cíle působení CARE do roku 2020:

Podpora zen 1
Darujte dětem šanci na důstojnou budoucnost! Navštivte náš dárkový katalog ještě dnes.

CARE se spolu se svými partnery zavázala do roku 2020 podpořit 150 milionů lidí z nejzranitelnějších a nejvyloučenějších komunit světa

Představujeme vám hlavní cíle působení CARE do roku 2020:

V roce 2018 a 2019 jsme pomáhali s poválečnou obnovou Mosulu. © Emily Kinskey/CARE

Humanitární pomoc při náhlých katastrofách a konfliktech

Do roku 2020 chce CARE poskytnout 20 milionům lidí postižených náhlou katastrofou nebo konfliktem kvalitní humanitární pomoc zachraňující životy.

Díky pobočkám v mnoha zemích je při katastrofách a v krizových situacích CARE schopna pomáhat rychle a efektivně přímo na místě. Lidem v postižených oblastech i díky pomoci českých dárců okamžitě distribuuje balíky s potravinovou pomocí, léky, pitnou vodu, hygienické potřeby nebo přikrývky. Po velkých katastrofách zůstává CARE na místě dlouhodobě, aby zajistila obnovu postižené oblasti.

Pomoc při uplatňování práv na sexuální, reprodukční a mateřské zdraví

Do roku 2020 chce CARE podpořit 100 milionů žen a dívek v tom, aby byly schopny uplatnit svá práva na sexuální a reprodukční zdraví, bezpečné mateřství a život bez násilí.

CARE věří, že všechny ženy, muži a mladí lidé by měli mít spravedlivý přístup k informacím a službám, které potřebují k uplatnění svého práva na co nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví – bez diskriminace, stigmatizace, nátlaku a násilí. Podporujeme proto přístup ke kvalitnímu a komplexnímu poradenství v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, ke vzdělávání a službám včetně antikoncepce a plánování rodičovství, prevenci a péči v oblasti pohlavních chorob a HIV, k předporodní, mateřské a novorozenecké péči a poporodní péči včetně bezpečných potratů a péče po potratu.

Podporujeme ženy a dívky k tomu, aby byly schopné uplatnit svá práva na sexuální a reprodukční zdraví. V roce 2018 a 2019 jsme takto pomáhali v Nigeru v regionu Diffa. © CARE/Josh Estey
Snažíme se o to, aby komunity v krizových zemích dosahovaly udržitelného zemědělství a hospodářství a byly lépe připraveny na přírodní katastrofy. Dlouhodobě takto například podporujeme komunity v East Hararghe v Etiopii. © Michael Tsegaye /CARE

Odolnost vůči klimatickým změnám

Do roku 2020 chce CARE poskytnout lepší přístup k potravinám a zkvalitnit výživu 50 milionů lidí a zvýšit jejich odolnost vůči změně klimatu.

Nerovnost ve světě neustále stoupá. Více než 800 milionů lidí v současnosti kvůli nefunkčním a stále nespravedlivějším potravinovým systémům hladoví. Nedostatek obživy způsobují také přírodní katastrofy jako například masivní deště, záplavy, sesuvy půdy či devastující sucha. Kromě toho, že CARE rodinám s dětmi poskytuje potravinové balíky, se zaměřuje také na preventivní opatření – zavlažovací systémy, výsadbu vegetace či školení obyvatel o efektivnějších postupech v zemědělství. Komunitám, které přišly o úrodu, poskytuje osivo odolných plodin a učí je, jak svá pole správně zavlažovat, jak zabránit erozi půdy a dosáhnout co nejvyšších výnosů.

Posílení soběstačnosti žen a dívek

Do roku 2020 chce CARE posílit přístup 30 milionů žen a dívek k ekonomickým zdrojům a zvýšit jejich kontrolu nad těmito zdroji.

Pro CARE je klíčové, aby docházelo ke zvyšování postavení žen ve společnosti, jejich přístupu k hospodářským zdrojům a k rozhodování o sobě samých i o komunitách, v nichž žijí. Pro to je potřebný rovnoměrný přístup a kontrola nad zdroji, dlouhodobé změny sociálních norem a ekonomických struktur, z nichž budou rovnoměrně profitovat ženy i muži. Právě proto poskytujeme chudým ženám přístup ke vzdělání, podporujeme jejich podnikání a učíme je zakládat komunitní spořící skupiny.

Podporujeme ženy a dívky v zakládání komunitních spořicích kooperativ. Ženy pak mohou začít s vlastním podnikáním a uživit své rodiny. © Michael Tsegaye/CARE
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 1770/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: