Skip to main content

Doba trvání: 1. 4. 2020 – 30. 9. 2020

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

V důsledky válečného konfliktu v minulých letech se mnoho obyvatel Iráku ocitlo v nouzi. Přibližně 4,2 milionu lidí (včetně 1,3 milionu takzvaně “vnitřně přesídlených osob”) aktuálně potřebuje humanitární pomoc. 1,4 milionu obyvatel země pak nemá přístup k čisté vodě a adekvátním podmínkám pro dodržování základní hygieny.

Mosul

Lidé, kteří se vrátili po skončení války do Mosulu, našli zničenou infrastrukturu města a své domovy v troskách. Na konci minulého roku se v oblasti nacházelo odhadem 1,738,476 navrátilců, kteří dodnes nemají k dispozici prostředky pro zajištění základních potřeb pro důstojný život.

 

CÍLE PROJEKTU

CARE Česká republika působí v regionech Mtskheta-Mtianeti, Samegrelo Zemo Svaneti, Adjara, Guria. V těchto čtyřech oblastech se zaměřuje na 50 zemědělských kooperativ sdružujících 1000 samostatných farmářů a na další obyvatele venkova, především na ženy a mladistvé.

Cílem projektu je přispět k ekonomickému posílení venkovského obyvatelstva a podpořit rozvoj šetrný k životního prostředí prostřednictvím předání českého know-how v oblasti obnovitelných zdrojů energie a klimaticky inteligentního zemědělství a zavádění nových technologií. Zvýšení znalostí o změnách klimatu a odolnosti vůči nim povede k tomu, že drobní zemědělci budou lépe reagovat na přírodní katastrofy. Družstva budou schopna vytvářet nákladově efektivnější řešení využívající obnovitelné zdroje energie. To povede ke zvýšení příjmů a produktivity ve venkovských komunitách a ke snížení emisí uhlíku.

 

JAK POMÁHÁME

  • Za podpory Ministerstva zahraničních věcí a dárců CARE Česká republika rehabilitujeme válkou zničenou vodovodní síť v Mosulu za účelem obnovení systému dodávek pitné vody místním obyvatelům. Čistou vodu v dostatečném množství a kvalitě poskytneme 47 500 lidem.
  • Odklízíme trosky zhroucených budov a podílíme se na obnově zničeného Mosulu, čímž místním obyvatelům zprostředkujeme výrazně lepší a bezpečnější životní prostředí.
  • Dbáme na to, aby výsledky naší pomoci byly dlouhodobě udržitelné, proto mezi místními lidmi šíříme osvětu o zachování čistoty zdrojů vody a dodržování základních hygienických opatření.

 

KONKRÉTNÍ POMOC V ČÍSLECH

  • 100 % vzorků vody bude testováno, čímž zaručíme naplnění mezinárodních standardů pro čistotu vody.
  • Bude provedeno 20 úklidových kampaní, díky kterým zajistíme lepší životní podmínky pro 8 000 lidí.
  • Uspořádáme bez mála 1 000 setkání k osvětě o základní hygieně.