Posilujeme schopnost žen postavit se na vlastní nohy

CARE definuje ekonomické posilování postavení žen jako proces, jímž ženy zvyšují své právo na ekonomické zdroje a moc rozhodovat ve prospěch sebe samých, svých rodin a komunit. Investice do posílení ekonomického postavení žen nabízí řešení ke snižování chudoby a zajištění rovnosti mezi muži a ženami.

CARE usiluje o to, aby chudé ženy měly přístup k celé řadě potřebných a cenově dostupných finančních služeb, které jsou nutné pro přizpůsobení se přicházejícím změnám a pro naplnění jejich hospodářského a sociálního potenciálu. Umožňujeme ženám budovat lepší živobytí, vydělávat více peněz a vytvářet firmy, které poskytují pracovní místa a podporují místní hospodářství. S lepším finančním zajištěním se zlepšují také další oblasti života žen: mohou si dovolit zdravotní péči, koupit oblečení pro své děti a s větší pravděpodobností budou hrát vedoucí roli ve svých komunitách.

© Johanna Mitscherlich/CARE

Asi 2 miliardy chudých lidí na celém světě jsou sociálně vyloučeny, ženy a dívky pak tvoří většinu nejchudších lidí na světě. Ženy nadále vydělávají v průměru jen 60 až 75 % toho, co muži. Zákony v mnoha zemích omezují ekonomické příležitosti žen, určují typy pracovních míst, které mohou ženy vykonávat nebo dávají manželům právo zabránit jejich manželkám v nástupu do zaměstnání. Ženy nesou nepřiměřenou odpovědnost za neplacenou práci v domácnosti:

  • věnují jí o 1 až 3 hodiny více než muži;
  • 2x až 10x více času péči o děti, starší osoby a nemocné
  • a o 1 až 4 hodiny méně jim zbývá na vydělávání peněz

Znevýhodnění a diskriminace, kterým čelí ženy a dívky, výrazně omezují jejich schopnost dostat se z kruhu chudoby. V důsledku toho ženy častěji pracují na neformálních pracovních pozicích s nízkými mzdami a s nerovnými pracovními podmínkami a mají omezený přístup k cenově dostupným a kvalitním finančním produktům a službám (například spořící účet nebo malá půjčka). Pouze 37 % žen v chudých zemích má přístup k základním finančním službám. CARE zaměřuje své úsilí na čtyři okruhy – finanční inkluze, podnikání, důstojná práce a hodnotové řetězce podporující finanční inkluzi žen. Zvláštní pozornost věnuje také pomoci lidem obnovit jejich živobytí po přírodních katastrofách a humanitárních krizích.

Do konce roku 2020 pomůžeme 30 milionům žen k lepšímu přístupu k ekonomickým zdrojům a kontrole nad nimi.

Jak začít podnikat?

CARE pomáhá ženám získat přístup k základním finančním službám, jako je využívaní bankovních účtů a školení v obchodních dovednostech. Umožňujeme ženám začít podnikat, což vede k jejich finanční nezávislosti. Například v Jordánsku CARE Kanada poskytuje odborné vzdělávání a malé půjčky mladým ženám a mužům, aby mohli začít podnikat a postavit se na vlastní nohy.

Přečtěte si shrnutí strategie programu CARE 2020 o ekonomickém posílení postavení žen zde.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: