Skip to main content

V jarních měsících budeme v CARE problematice postavení žen ve společnosti věnovat speciální pozornost. Těšit se můžete na poutavé příběhy žen a dívek, které se díky podpoře CARE zvládly postavit na vlastní nohy. Přečtěte si, proč se v našich humanitárních a rozvojových projektech soustředíme primárně na ženy.

Ženy jsou zasaženy nejvíce

70 % chudých lidí na světě tvoří ženy a dívky. Jsou jim odpírána základní práva a mají omezený přístup k zdravotní péči, vzdělání a pracovním příležitostem. Často nemohou samostatně rozhodovat o vlastní budoucnosti. V případě, že rodiny nemají dostatek obživy, dívky musejí přerušit školní docházku a jsou ve velmi mladém věku provdány za mnohem starší muže. Ženám je také mnohokrát znemožněno vlastnit půdu, kterou celoživotně obhospodařují. Pokud udeří přírodní katastrofa nebo válka, jsou ženy a dívky opět zasaženy nejvíce.

CARE pomáhá místním obyvatelům i rok po zásahu tropické cyklóny Idai vypořádat se s jejími ničivými následky. Snímek: Josh Estey/CARE

 

CARE proto pracuje nejenom se zasaženými komunitami jako takovými, ale svou pomoc zaměřuje především na ženy. V rámci „první pomoci“ distribuuje ženám, které přišly o všechno, hygienické balíčky. V uprchlických táborech pak vytváří „ženské zóny“, ve kterých ženy nacházejí bezpečný prostor. CARE se také zasazuje o to, aby dívky chodily do školy, zvyšuje povědomí o násilí na ženách, poskytuje matkám zdravotní služby a učí je znalostem, které potřebují k obnově života své rodiny. Rovněž učí matky podvyživených dětí, jak z cenově a místně dostupných surovin připravit nutričně vyváženou stravu.

Klíč k překonání chudoby

Ženy a dívky nejsou ovšem pouze tvářemi chudoby – právě ony jsou klíčem k jejímu překonání. Proto CARE investuje především do jejich rozvoje. Skýtají nevyužitý lidský potenciál. Pokud jsou ženy zdravé, tak jsou zdravé i jejich děti a celé rodiny. Pokud mají ženy příjem, vydělané peníze investují do dětí a rodiny. Vytvářejí tak užitek, z kterého těží následující generace. Posilnění postavení žen a dívek však není možné dosáhnout bez toho, aniž bychom zapojili také muže a chlapce. Právě díky zapojení do projektů a spolupráce si mohou muži a chlapci uvědomit, že podpořením jejich manželek, sester, matek a dcer prospívá celá rodina.

Afar začala okurky pěstovat po propuštění manžela ze zaměstnání. CARE ji radí, jak správně podnikat. Snímek: Arouri/CARE

 

Pilíř Programové strategie 2020

Pro CARE je posilňování postavení žen základním klíčem k vymanění celých rodin z chudoby. Tento klíč tvoří stavební kámen všech jejích projektů po celém světě. Když CARE připravuje projekty, vždy se na ně dívá optikou žen a dívek. Proto je i jejich podpora jedním ze základních pilířů Programové strategie 2020.

Do roku 2020 chce CARE posílit přístup 30 milionů žen a dívek k ekonomickým zdrojům a zvýšit jejich kontrolu nad nimi. Pro CARE je klíčové, aby docházelo ke zlepšování postavení žen ve společnosti, jejich přístupu k hospodářským zdrojům a k rozhodování o sobě samých i o komunitách, v nichž žijí. Proto je potřebný rovnoměrný přístup a kontrola nad zdroji, dlouhodobé změny sociálních norem a ekonomických struktur, z nichž budou rovnoměrně profitovat ženy i muži. Právě proto CARE poskytuje znevýhodněným ženám přístup ke vzdělání, podporuje jejich podnikání a společně s nimi zakládá komunitní spořící skupiny.

Pomáhejte s CARE ženám k soběstačnosti na https://www.darujme.cz/projekt/1202618. Děkujeme!