Skip to main content

CARE Česká republika pomáhá proti šíření viru COVID-19

Praha (19. března 2020) – Organizace CARE je hluboce znepokojena šířením viru COVID-19 na globální úrovni. V reakci na situaci organizace mobilizuje CARE International Emergency Response fund na pomoc extrémně zranitelným lidem. Pokud se vir COVID-19 rozšíří v oblastech, které už nyní sužují humanitární krize, mohou být následky fatální.

„CARE intenzivně pracuje na efektivním plánu na zastavení šíření viru COVID-19 v oblastech, ve kterých pomáháme,“ říká Michelle Nunn, generální ředitelka CARE. „V tuto chvíli se soustředíme na osvětu v oblasti dodržování základních hygienických zásad za účelem zpomalení šíření viru. Do postižených regionů dodáváme hygienické prostředky a školíme zdravotnický personál speciálně pro tyto situace. Současně pracujeme na posílení nestabilních zdravotnických systémů a v neposlední řadě se také soustředíme na to, jak aktuální stav ovlivňuje ženy a dívky v postižených oblastech.“

Šíření viru COVID-19 jasně poukazuje na skutečnost, že na světě existuje příliš mnoho zranitelných lidí, kteří nemají šanci se v případě nouze nemocem bránit, jelikož se nachází v situaci, která jim neumožňuje dodržovat ani základní hygienická nařízení.

CARE Česká republika se připojuje ke snaze o zastavení šíření viru COVID-19 a vyzývá k podpoře určené na pomoc zranitelným lidem prostřednictvím okamžité distribuce hygienických prostředků a čisté vody v ohrožených oblastech.

Pomoci můžete na https://www.darujme.cz/projekt/1202776 

Sbírkový účet: 243 308 210/0300

DMS CARE 90 na telefonní číslo 87 777 

Kontakt pro média: 

Kateřina Buráňová, MSc., koordinátorka komunikace a marketingu CARE Česká republika
mob.: (+420) 739 324 019; email: katerina.buranova@care.cz 

Poznámka pro editory:   

CARE intenzivně pracuje na zastavení šíření viru COVID-19 v zemích, ve kterých aktivně pomáhá. Prostřednictvím programu získává CARE prostředky na okamžitou distribuci hygienických pomůcek a čisté vody. Organizace dále aktivně šíří osvětu zaměřenou na dodržování základních hygienických pravidel v rozvojových zemích a školí zdravotnický personál speciálně pro aktuální situaci.

O CARE: 

CARE funguje od roku 1945 a patří mezi nejvýznamnější mezinárodní humanitární organizace. Působí až ve 100 zemích světa, kde pomáhá lidem ohroženým přírodními katastrofami, hladem, chudobou a ozbrojenými konflikty. Zaměřuje se především na ženy a dívky. Jejich rozvoj považuje za cestu k míru a celkové prosperitě širších komunit. Ročně podpoří až 60 milionů potřebných na celém světě.  Pro více informací navštivte www.care.cz