Skip to main content

Než naplno vstoupíme do nového roku 2022, pojďme se podívat na to, co jsme společně v loňském roce dokázali. Rok 2021 přinesl spoustu humanitárních výzev a Vám patří velké díky za to, že jste se rozhodli přispět k jejich řešení.  

Spravedlivý přístup k vakcínám 

Na začátku loňského roku se CARE zavázala k zajištění spravedlivého přístupu k vakcínám proti covid-19 pro všechny. Do dnešního dne jsme v rámci mezinárodní konfederace společně pomohli rozdistribuovat 89 milionů vakcín zranitelným lidem. Ačkoliv tato mise ještě zdaleka není u konce, jedná se o globální úspěch v boji proti pandemii.

Naděje pro děti Jemenu

Obyvatele Jemenu sužuje válečný konflikt již dlouhých 7 let. Počet lidí, kteří potřebují akutní humanitární pomoc, přesahuje miliony. Stále více dětí se potýká také s psychickými traumaty. Pomoc CARE obdržely v roce 2021 3 miliony obyvatel Jemenu. Tito lidé tak dostali šanci na život v lepších podmínkách.

Pomoc Afghánistánu 

Krize v Afghánistánu otřásla na podzim loňského roku celým světem. Ze dne na den se tisíce lidí ocitly bez domova, v ohrožení života. Vy, dárci CARE Česká republika, jste znovu dokázali, jak silná je Vaše pomoc v akutních krizích.
Cíl matchingu s ČSOB na pomoc lidem v Afghánistánu jste naplnili na 465 %.

Potlačení světového hladu 

Dopady současné pandemie na celou společnost jsou enormní. Světový hlad je v důsledku restrikcí zavedených na potlačení šíření viru násoben každý den, stejně tak počet podvyživených dětí. CARE se aktivně zasazuje o zmírnění tohoto trendu. Díky Vám jsme zase o krůček blíže. Cíl matchingu od společnosti SilkIdea na pomoc podvyživeným dětem jste v prosinci naplnili na krásných 142 %.  

Na kompletní výčet pomoci by však jeden e-mail nestačil. V rámci českých projektů putovala pomoc CARE například na podporu novorozenců v Iráku či na potlačení dopadů klimatických změn v Etiopii a Zambii. 

Rok 2021 byl náročný pro nás pro všechny. O to víc si vážíme podpory, kterou skrze CARE zajišťujete zranitelným lidem. Přejeme Vám, ať je rok 2022 klidnější a plný šťastných okamžiků.

CHCI POMOCI