Skip to main content

“Moje ráno začíná velmi brzy. Musím se ujistit, že všichni naši žáci dorazí na kurz včas. Většina z nich cestuje z odlehlých horských vesnic, které jsou i 75 kilometrů daleko. Organizujeme pro ně svozy po celém regionu Svaneti, to je jediná možnost, jak se k nám dostanou. Je to opravdová logistická výzva, ale stojí to za to. Pro většinu dětí představuje náš kurz jedinou možnost, jak se dostat k modernímu digitálnímu vzdělání a držet krok se současným světem,” popisuje Mamuka.

 

Mamuka je jedním z lektorů, kteří v rámci inovativního projektu organizace CARE Česká republika pomáhají vzdělávat mladé Gruzínce v oblasti digitální komunikace a mobilní žurnalistiky.  

Cílem projektu je podpořit digitální gramotnost mladých lidí primárně ve venkovských oblastech v regionu Samegrelo-Zemo Svanetie. Celkem 50 mladých lidí prochází sérií vzdělávacích a praktických workshopů, které jsou zaměřeny na rozvoj jejich digitálních kompetencí v oblastech jako např. občanský aktivismus, digital awareness raising, mobilní žurnalistika, kyberbezpečnost atd. Cílem těchto workshopů je nejen vzdělávání, ale také aktivní zapojení mladých lidí do komunitního rozvoje v regionu. Za tímto účelem jsou vybrané skupiny účastnic a účastníků projektu podpořeny granty zaměřenými na řešení lokálních problémů či na konkrétní online raising awareness kampaně. 

Práce CARE ukazuje, že mladí lidé jsou mocnou silou, která napomáhá v řešení socio-ekonomických nerovností v komunitách. Jsou také významnou skupinou, která dokáže ovlivňovat řešení problémů širší společnosti. S ohledem na prudký rozvoj v oblasti digitálních technologií a jejich využití i zneužití, je stále více potřeba klást důraz na témata jako jsou digitální gramotnost, internetová bezpečnost a ochrana před kyberšikanou či propagandou. 

 

 “Největší radost mám, když poslouchám zpětnou vazbu od našich žáků. Díky projektu získají dovednosti, které jsou pro kariéru v dnešním moderním světě absolutní nutnost. Dáváme jim šanci na lepší budoucnost, co je víc?” vypráví s úsměvem Mariam, další lektorka kurzů.

 

 Co si o projektu myslí samotní studenti? Podívejte se na video!👇 

Projekt vznikl za finanční podpory Avast Foundation.