Skip to main content

Praha, 31. 3. 2022

17.března oznámil Aziz Ahmad Rayan, mluvčí afghánského ministerstva školství, že 23. března budou znovu otevřeny všechny školy v zemi pro chlapce i dívky.

23. března ráno se tak afghánské dívky vydaly na cestu do školy. Většina z nich však byla poslána zpět domů. Dívky od šesté třídy výš nadále nemohou školu navštěvovat.

V současné chvíli tak mají v Afghánistánu možnost pravidelné školní docházky pouze chlapci, dívky přibližně do jedenácti let a univerzitní studenti. Dle oficiálního vyjádření bylo toto rozhodnutí učiněno z důvodu obav okolo aktuální podoby školních dívčích uniforem.

„Je to obrovské zklamání pro dívky, které již více než půl roku čekají na to, až se budou moci vrátit do školy. Oficiální prohlášení v naší zemi jsou jen propagandou mířenou na zbytek světa. Všechny děti mají právo na vzdělání a CARE se zavazuje toto právo hájit. Vyzýváme ty, kteří jsou za porušování tohoto práva zodpovědní, aby umožnili všem dívkám znovu chodit do školy,“ říká Victor Moses, ředitel CARE Afghánistán.