Skip to main content

Rok 2021 byl plný nelehkých výzev ve světě humanitární pomoci i v životech nás všech. Byl to ale také rok plný důležitých úspěchů. Podívejte se spolu s námi na významné kroky, které přispějí k tomu, že bude svět zase o něco lepším místem.

Dle IEA bude také do roku 2026 95 % všech nových zdrojů energie obnovitelných.
Jedná se o důležité a udržitelné kroky na cestě ke klimatické spravedlnosti.

Rovné příležitosti pro ženy i muže jsou jedním z hlavních pilířů programové strategie CARE.

A rok 2021 dokazuje pozitivní trend.

V loňském roce jsme v rámci mezinárodní konfederace CARE společně

pomohli rozdistribuovat 126 milionů vakcín zranitelným lidem.

Naše snaha o spravedlivou distribuci a zajištění vakcín pokračuje i v letošním roce. Cílem CARE je, aby všichni lidé měli možnost chránit své zdraví i zdraví svých blízkých. Připojte se k nám a pomozte těm, kteří to nejvíce potřebují. 

CHCI POMOCI