Skip to main content

Na začátku roku 2021 představila CARE plán na spravedlivou distribucí vakcín proti covid-19 pro všechny. Do dnešního dne se i díky Vám, dárcům CARE Česká republika, podařilo v rámci mezinárodní konfederace CARE zajistit vakcínu pro 126 milionů ohrožených lidí. Mise však ještě není u konce.

Globální nerovnost v přístupu k lékům a zdravotní péči se v době pandemie dále prohlubuje.  Zatímco vyspělé země již dokázaly zajistit přístup k vakcíně všem, kteří o ni stojí, v Africe je plně očkováno jen okolo 8 % lidí.  V některých nejchudších zemích jsou to dokonce jen 2 %. Většina světové populace před nemocí stále není chráněna. Zvyšuje se tak riziko výskytu nových variant a lidé dále zbytečně umírají. 

Bariérou v rozvojových zemích zůstávají nejen pořizovací ceny vakcín, ale i vysoké náklady na jejich distribuci. Naším cílem je, aby všichni lidé měli možnost chránit své zdraví i zdraví svých blízkých. Zaměřujeme se převážně na pomoc ženám a zdravotníkům.

Vakcíny  jsou od druhé poloviny loňského roku v poměrně vysoké míře doručovány i do zemí globálního jihu, které byly na začátku akce opomíjeny. Ačkoliv se jedná o velký posun v globálním měřítku, vakcíny se často ke zranitelným lidem vůbec nedostanou.

Jak je to možné?  

Dle průzkumu CARE je to právě distribuce na území jednotlivých států, která kriticky selhává. Miliony vakcín tak leží v provizorních skladech bez využití, jejich datum expirace se přitom rychle blíží.

  • Burkina Faso dokáže využít pouze 27 % všech vakcín, které do země dorazily, Ghana zhruba 37 %, Somálsko smutných 26 % a Burundi dokonce pouze jedno procento.

Proč tomu tak je?  

Země v rozvojových oblastech mají nefunkční infrastrukturu a kritický nedostatek financí na zajištění distribuce. Ačkoliv je tento problém často skloňován, nedošlo zatím k návrhu žádného efektivního řešení v rámci mezinárodní spolupráce.

Proto CARE spolu s dalšími humanitárními organizacemi distribuuje vakcíny uvnitř jednotlivých států a zasazuje se o to, aby se včas dostaly k lidem, kteří se nemohou sami efektivně chránit.

Společně s dalšími kancelářemi CARE budeme pokračovat ve spravedlivé distribuci vakcín celý tento rok. Pozornost věnujeme především africkým státům, které s efektivní distribucí potřebují pomoci.

V tuto chvíli aktivně pomáháme například v Nigeru, Malawi, Jižním Súdánu, Ugandě, Beninu, Zimbabwe, Burundi, Zambii, Sierra Leone a dalších afrických zemích, které vidíte na mapě. Naším cílem je poskytnout pomoc všem státům, které ji budou potřebovat.

Poslední krok na cestě k ochraně zranitelných můžete nyní zajistit i Vy.  

Pošlete vakcínu těm, kteří ji mají na dosah.