Skip to main content

Usilujeme o svět plný naděje, inkluze a sociální spravedlnosti,ve kterém bude překonána chudoba a lidé budou moci žít důstojně a v bezpečí.

Kdo jsme

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Všude po světě vytrvale usilujeme o zabezpečení lidské důstojnosti.

Naše poslání

CARE po celém světě zachraňuje životy, odstraňuje chudobu a upevňuje sociální spravedlnost.

Naše zaměření

Soustředíme se především na ženy a dívky, protože víme, že chudobu nelze překonat, nebudou-li mít všichni lidé stejná práva a příležitosti

Chudoba je ženského rodu

  • Ženy tvoří polovinu světového obyvatelstva, vykonávají dvě třetiny všech pracovních hodin na světě, vydělávají ale jen třetinu celosvětového příjmu a vlastní méně než dvě % půdy. Jsou nadprůměrně postiženy chudobou, diskriminací, sociálním vyloučením a přírodními katastrofami.
  • Když pomůžeme jedné ženě nebo jedné dívce z chudoby, bude z toho mít zisk celá společnost. Když mají ženy vlastní příjem, investují většinu do své rodiny.

Posílit ženy a překonat chudobu. O to usilujeme s CARE.

  • Za jeden rok, ve kterém dívka navštěvuje školu, může potom zvýšit rodinný příjem až o 20 %.
  • Když dívky v rozvojových zemích získají vzdělání, vdají se o čtyři roky později a mají o 2,2 dětí méně.
  • Pomocí cílených projektů pro ženy a dívky, stejně jako pro muže a chlapce, mohou být změněny pohlavní stereotypy a může tak být poražena diskriminace žen.
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 177/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.