Skip to main content

Veškeré informace ze zpráv o viru COVID-19 jsou zatím velmi znepokojivé, až hrozivé. Nikdo z nás zatím nedokáže říct, jaké budou dlouhodobé dopady aktuální situace. Nevíme ani, jak dlouho se ještě budeme potýkat s celosvětovou pandemií. Na základě dlouholetých zkušeností  a vytrvalého úsilí bránit šíření epidemií  však víme jedno, naděje na změnu k lepšímu existuje. Musíme však držet při sobě.

Organizace CARE realizovala v letech 2015-2019 57 projektů ve 20 zemích, jejichž cílem bylo zastavit šíření infekčních nemocí, jako jsou například ebola, cholera, či virus Zika.Za tu dobu organizace pomohla více než 9 milionům zasažených lidí díky dotacím ve výši 146 milionů dolarů.

Tyto výsledky dokazují, že existuje šance na zlepšení aktuální situace. CARE v současné chvíli disponuje mnoha prostředky, které napomohou zastavení šíření viru COVID-19.

Snímek: Grishma Aryal / CARE

 

Čeho jsme dosáhli v úsilí proti šíření nakažlivých nemocí?

  • Lidé vědí, jak se chránit: Díky projektu na pomoc lidem zasažených ebolou v Sierra Leone jsme 80 % obyvatelům zprostředkovali pravdivé informace o nemoci. V Ekvádoru se prostřednictvím vybudovaného komunitního zdravotního systému 98 % lidí (z toho 80 % žen) dozvědělo, jak se proti nemoci efektivně chránit.
  • Více lidí si myje ruce: V Jemenu se nám podařilo navýšit frekvenci mytí rukou tamních rodin na více než dvojnásobek. V Sierra Leone si díky osvětě CARE v době epidemie eboly mylo ruce za účelem prevence o 30 % více obyvatel.
  • Rodiny se mohou lépe stravovat: 84 % lidí zasažených epidemií eboly v Sierra Leone se díky CARE může stravovat pravidelněji a častěji.
  • Zdravotní systémy jsou posíleny: V Jemenu se v rámci projektů CARE dostalo zdravotní pomoci 29 836 lidem. V Sierra Leone nyní mají těhotné ženy pětkrát vyšší šanci na získání potřebných léků. V Peru pak díky CARE přispívá na zdravotní péči a prevenci proti viru Zika 95 % lokálních vlád.

Snímek: Sven Torfinn / CARE

 

Jak jsme toho dosáhli?

  • Vybudovali jsme nouzové poplašné systémy: Do všech našich projektů na pomoc proti šíření nakažlivých nemocí byly zapojeny národní i lokální vlády včetně komunitních vůdců. Vlády byly vyzvány k distribuci relevantních informací, které pomohou lidem aktivně zamezovat šíření nemocí.
  • Propojili jsme zdravotnická centra s lokálními komunitami: Do většiny projektů byli zapojeni místní dobrovolníci, kteří zprostředkovávali kontakt mezi zdravotnickými centry a komunitami. Pomáhali tak šířit osvětu o prevenci napříč komunitami a uvědomovali zdravotnická střediska ve chvíli, kdy komunity potřebovaly speciální pomoc.
  • Zajistili jsme efektivitu dodavatelských řetězců: Naučili jsme místní obyvatele efektivně plánovat zásobování zdravotnických center tak, aby bylo možné zamezit nedostatku potřebných léků.
  • Uvažujeme komplexně: Naše projekty fungují jako celek. Promyšlené plánování zapojení dárců a dílčích projektů nám umožňuje využívat finance na místech, kde je to potřeba, a zamezit tak zbytečnému zdvojení úsilí.

Přeživší pandemie eboly, která byla zapojena do programu CARE na pomoc nakaženým, vypráví: „Když jsem se nakazila, nikdo z komunity mě neodsuzovala neodháněl. Mluvili se mnou a přijali realitu takovou, jaká je. Povzbuzovali mě a dodávali mi odvahu. Dojalo mě, když mi na uvítání připravili chutnou polévku.

Existuje naděje na zastavení šíření viru COVID-19, pokud budeme společně usilovat o zlepšení situace.

Pomáhat s námi můžete ihned na: https://www.darujme.cz/projekt/1202776