Mytí rukou v současné chvíli zachraňuje životy po celém světě. Mnoho lidí ve vyspělých zemích si však stále ruce nemyje. A to i přesto, že mají ten nejlepší přístup k vodě i hygienickým pomůckám.

Až 69 % dospělých mužů ve vyspělých státech si dle statistik nemyje pravidelně ruce. Pokud se však vydáme do škol v chudých zemích, či do uprchlických táborů, uvidíme děti myjící si ruce s precizností chirurgů chystajících se na operaci.

Jak je možné, že i přes nedostatek čisté vody a mýdla jsou tyto děti vedeny k bezchybnému mytí rukou? Díky šíření osvěty o hygienických návycích jednoduše chápou, že precizní mytí rukou může zachránit život.
CARE po celém světě propaguje správné mytí rukou jako jeden z mnoha zdravých hygienických návyků. Od roku 2015 jsme pomohli více než 4,3 milionu lidí dodržovat lepší hygienu během nouzových stavů a zlepšili jsme přístup k sanitárním zařízením pro 2 miliony lidí ohrožených krizí ve více než 30 zemích.

 

Čeho jsme dosáhli? 

  • Vyšší frekvence mytí rukou během krizí. V průběhu epidemie eboly v Sierra Leone si lidé myli ruce o 30 % častěji. V Iráku si nyní 93 % vnitřně přesídlených uprchlíků myje ruce. Před začátkem osvěty v rámci projektu CARE to byla pouhá 2 %.  V Nepálu si po nedávném zemětřesení začalo mýt pravidelně ruce 65 % lidí.
  • Více lidí si myje ruce i po skončení krize. V Etiopii se zvedla úroveň mytí rukou ze 48 % na 95 %. V Beninu, Bangladéši a Zambii si nyní 90-97 % rodin, které byly součástí projektu CARE na zlepšení hygienických návyků, myje ruce mýdlem.
  • Lidé si ruce myjí správně. Díky projektu CARE v Zimbabwe si více než 90 % lidí nyní myje ruce správnou metodou oproti 10 % na počátku projektu.

Snímek: Ninja Taprogge

 

Jak jsme toho dosáhli?

  • Zaměřujeme se na dodávky vody a infrastruktury. V Sierra Leone jsme obnovili 45 studní, nainstalovali 20 vodních nádrží ve školách a také jsme vyškolili místní komunity pro efektivní práci se zdroji vody. V Mali jsme postavili 15 423 nových stanic na mytí rukou. V Nepálu jsme vybudovali sanitační zařízení pro více než 3 400 lidí.
  • Předáváme lidem informace, které potřebují. Všechny tyto projekty zahrnovaly osvětu o správném mytí rukou.
  • Zapojujeme vedoucí představitele. Informace nestačí. Lidé potřebují reálně změnit své návyky. CARE podporuje školení vlivných členů komunit, kteří následně dohlížejí na dodržování hygienických zásad.