© Evelyn Hockstein/CARE

Čistá voda

Mít přístup k čisté vodě a toaletám může mnohdy zachránit životy dětí a ženám zvýšit šanci uplatnit se a získat tak příjem zajišťující dostatek potravin pro celou rodinu. Práce organizace CARE není jen o vykopávání studní a stavbě latrín. V první řadě se snažíme změnit hygienické návyky v celých komunitách, jako například dodržování pravidelného mytí rukou. Abychom docílili trvalých změn, spolupracujeme s vládou na hygienických a sanitačních opatřeních a na rozmístění zdrojů čisté vody.

Pomáháme v kriticky ohrožených oblastech zajistit také výživu, vzdělávání a přípravu komunit na následky změn klimatu. Stejně jako v jiných oblastech pomoci, i zde se CARE soustřeďuje na ženy, protože především chudé ženy jsou vyloučeny z procesů rozhodování o přidělování vody a hospodaření s ní. CARE zajišťuje těmto ženám právo rozhodovat a zapojovat se do diskuzí týkajících se hygieny a hospodaření s vodou na lokální, obecní a státní úrovni.

Přístup k čisté vodě je zároveň prevencí mnoha onemocnění. Léčba a péče o nemocné členy rodiny jsou potom velmi časově náročné a ženy nemají mnoho možností vydělávat peníze na zajištění potravin.

Díky dostatečné hygieně je pro dívky mnohem snazší dodržovat pravidelnou školní docházku.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: