© Evelyn Hockstein/CARE

HIV/AIDS

Více než 95 % lidí s diagnózou HIV pochází z rozvojových zemí. Lidé v chudých komunitách jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy kvůli dopadům chudoby – nedostatek znalostí, preventivních služeb, poradenství a testování, zároveň jsou nemocní vystaveni vysoké míře stigmatizace a diskriminace a trpí nedostatečným přístupem k léčbě a ARV (antiretrovirálním lékům).

Ženy jsou z důvodu nerovnosti ve srovnání s muži vystaveny vyššímu riziku infekce – to znamená, že často nemají možnost volby v rámci svého sexuálního a reprodukčního zdraví. Nakažené děti jsou více ohroženy dalšími nemocemi, velmi často trpí podvýživou, psychickým traumatem a mohou být trvale zneužívány.

Cílem programu CARE je předcházet této infekční nemoci vzděláváním dívek a chlapců v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Zajišťujeme dostatek jídla a pomáháme získat příjem lidem, kteří žijí s diagnózou HIV. Poskytujeme kondomy, dobrovolné poradenství, testování, prevenci a léčbu sexuálně přenosných nemocí. Usilujeme také o politické změny, které sníží diskriminaci, a naopak zlepší zdravotní podporu v oblasti sexuálně přenosných chorob. Sexuální pracovnice učíme chránit své zdraví před nemocí HIV a před násilím ze strany klientů, policie a dalších. Programy organizace CARE podporují i děti přímo ohrožené nemocí HIV. Jejich cílem je zabránit přenosu nemoci z matky na dítě.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: