Skip to main content

Doba trvání: 15. 7. 2019 – 15. 5. 2020

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

V Gruzii je asi polovina obyvatel zaměstnána v zemědělství. I přes závislost na primárním sektoru tvoří tato oblast ekonomiky pouze 9 % gruzínského HDP. Farmáři se potýkají s nízkou produktivitou a tím pádem i chudobou, která je v zemi široce rozšířená.

Velký problém gruzínského zemědělství také spočívá v negativním dopadu na životní prostředí a na zdraví obyvatel. Domácnosti často nemají peníze na energie, potýkají se s nedostatkem tepla a teplé vody. Za tyto výdaje utratí až 30 % svého příjmu. Lidé spoléhají stále na dřevo jako palivo a neuváženým kácením lesa způsobují ekologické problémy.

Znečištění vnitřních prostor domů starými kamny má navíc nepříznivý vliv na jejich zdraví, zejména u dětí. Údaje Světové zdravotnické organizace ukazují, že Gruzie je v Evropě na 3. místě s nejvyšší předčasnou úmrtností  způsobenou znečištěním ovzduší v domácnosti a jejím okolí.

 

CÍLE PROJEKTU

CARE Česká republika působí v regionech Mtskheta-Mtianeti, Samegrelo Zemo Svaneti, Adjara, Guria. V těchto čtyřech oblastech se zaměřuje na 50 zemědělských kooperativ sdružujících 1000 samostatných farmářů a na další obyvatele venkova, především na ženy a mladistvé.

Cílem projektu je přispět k ekonomickému posílení venkovského obyvatelstva a podpořit rozvoj šetrný k životního prostředí prostřednictvím předání českého know-how v oblasti obnovitelných zdrojů energie a klimaticky inteligentního zemědělství a zavádění nových technologií. Zvýšení znalostí o změnách klimatu a odolnosti vůči nim povede k tomu, že drobní zemědělci budou lépe reagovat na přírodní katastrofy. Družstva budou schopna vytvářet nákladově efektivnější řešení využívající obnovitelné zdroje energie. To povede ke zvýšení příjmů a produktivity ve venkovských komunitách a ke snížení emisí uhlíku.

 

JAK POMÁHÁME

  • organizujeme semináře, workshopy a setkání s důležitými zástupci komunit, s místními politiky atd. na téma opatření v oblasti klimatu, dostupné a čisté energie, které patří mezi cíle udržitelného rozvoje OSN
  • vytváříme vzdělávací videa, novinové články a informační letáky pro zvýšení obecného povědomí o environmentálních a zdravotních problémech
  • učíme místní řemeslníky využívat energeticky účinné technologie a vyrábět ekologická a hospodárná kamna a kotle na biomasu
  • a mnoho dalšího…

Tento projekt vznikl za podpory Rozvojového programu OSN Challenge Fund: Czech Solution for Sustainable Development Goals a ve spolupráci s gruzínskými Rural Community Development Agency (RCDA) a Agricultural Cooperative Development Fund (ACDF).