Skip to main content

5. červen je tradičně již od roku 1974 dnem věnovaným životnímu prostředí a jeho ochraně. I nám v  CARE záleží na ekologii a udržitelném rozvoji. Proto jsme se právě na výročí tohoto významného dne rozhodli představit čtenářům výsledky jednoho z našich českých projektů zaměřených na ekologicky udržitelný rozvoj venkova. Jedná se o nedávno dokončený projekt v Gruzii s názvem Energeticky úsporné technologické řešení pro rozvoj venkova projektů v GruziiPřipravili jsem pro vás příběhy tří místních obyvatel, kteří mají radost z toho, jak pozitivně projekt ovlivnil život v regionu.

Snímek: Chandra Prasad / CARE

1. Nino Khekhelashvili

Jmenuji se Nino Khekhelashvili a žiji ve vesnici Bazeleti v okrese Mccheta. Mám čtyři děti. K vytápění domu a vaření využíváme dříví. Každoročně jej spotřebujeme asi 12 m3. Stejně jako ostatní rodiny ve vesnici má i ta naše potíže palivo získat. Z 5500 gruzínských lari, které vyděláme, jich padne 850 jen na koupi dříví, což pro nás znamená velkou finanční zátěž. Navíc vaření a vytápění prostřednictvím tradičních kamen způsobuje zdravotní problémy. Trpí tím hlavně mé děti, které jsou vystaveny kouři a dalším škodlivým látkám obsaženým ve vypuštěných plynech.

Snížení spotřeby dřeva bezprostředně ovlivnilo životy místních rodin. Lidé nyní nemusí shánět dříví tak často a tím mají více času i na jiné aktivity. Například se mohou lépe starat o své děti. V tomto ohledu nám nová úsporná kamna mnohé usnadnila.

A ještě jedna důležitá věc na závěr: Díky zvýšení účinnosti spalování a přenosu tepla je evidentní, že se snížilo znečištění ovzduší v domě. Ve vzduchu je méně emisí kouře. Toho bychom se starými kamny nikdy nedocílili.

Technologická úprava původních kamen. Nyní mohou místní vytápět domy šetrněji k životnímu prostředí. Jako palivo lze použít biomasu. Snímek: CARE ČR

2. Zemědělské družstvo Otsneba z obce Senaki, vedoucí družstva Elguja Khurstia 

Naše uskupení sdružuje 21 drobných zemědělců. Družstvo vlastní dva skleníky a zabývá se pěstováním zeleniny a salátu. Produkce vyžaduje dobře organizovaný a udržovaný systém vytápění. Protože je naše družstvo relativně malé, nemohli jsme si kvůli stoupajícím cenám plynu a uhlí skleníky vytápět po celý rok a pěstovat i mimo sezónu. Tím pádem naše produkty neměly tu správnou kvalitu a podařilo se nám jich vypěstovat pouze malé množství. Navíc jsme čelili problémům při jejich uvádění na trh. V rámci projektu Energeticky úsporné technologické řešení pro rozvoj venkova se nám společně s dalšími družstvy podařilo vyrobit kotel na biomasu s konstrukcí založenou na českém modelu. To vše díky vědomostem sdíleným při absolvovaných školeních. Dnes jsme již schopni skleníky dostatečně vytápět a zorganizovat mimosezónní produkci zeleniny. Kromě toho se nám díky snížení výrobních nákladů o 35 % podařilo zlepšit kvalitu produktů a zvýšit výnosy z jejich prodeje.

Mnoho dalších družstev a drobných zemědělců z okolí projevilo zájem užívat tento typ kotle na biomasu. Díky podpoře v rámci projektu jsme dokázali zahájit jeho výrobu. Kromě příjmů z vypěstované zeleniny plánujeme vydělávat prodejem těchto kotlů.

Návštěva českého experta pana Jaromíra Nováka (druhý zprava). Společně s místními řemeslníky sdílí vědomosti a technologické postupy. Snímek: CARE ČR

3. Zurab Sekhniashvili. Místostarosta obce Dusheti   

Nejčastějším místním zdrojem paliva v domácnostech je dříví. To však vede k ekologicky neudržitelnému odlesňování krajiny. Naše obec každoročně platí 120 000 gruzínských lari na vytápění mateřských škol, základních škol a zdravotnických center.

Úsporná kamna a kotle na biomasu založené na českém modelu významně přispěly ke snížení výdajů na vytápění uvedených institucí a mají pozitivní vliv na zdraví jejich uživatelů. Správným užíváním totiž produkují méně kouře a emisí. Díky využití těchto technologií klesne spotřeba dřeva, čímž se také sníží tlak na životní prostředí vyvolaný odlesňováním a degradací půdy. Samozřejmě se tím také sníží riziko požárů a jiného nebezpečí.

Mnoho domácností v obci Dusheti se rozhodlo přijmout tyto nové technologie. Obec plánuje podpořit místní výrobu úsporných kamen a kotlů na biomasu, které přispějí k bezpečnější a udržitelnější produkci energie. Projekt tím také nastartoval místní rozvoj venkova. Komunity v naší obci budou produkovat vlastní energii, což napomůže k vytvoření nových pracovních pozic. To je přidaná hodnota k ochraně životního prostředí.

Snímek: Chandra Prasad / CARE