Copyright: Mauro Vombe/CARE

Mosambik je jednou ze zemí, která je těžce ovlivněna dopady klimatické změny: extrémními výkyvy počasí jako jsou sucha, záplavy a cyklóny. Ty mají negativní vliv na možnosti zajištění živobytí a potravy. Tím jsou zasaženy především ženy a děti. Podle vládních odhadů 1,6 milionu lidí nemá dostatek potravin a potřebuje potravinovou pomoc. Toto číslo pravděpodobně v následujících měsících vzroste na 1,9 milionu.

Cupo – malé město na jihovýchodě Mosambiku. Všude kolem dříve rostly ovocné stromy a pole byla plná úrody. V důsledku devastujícího a dlouhodobého sucha nejsou farmáři v Cupu schopni již předvídat, kdy přijde dešťová sezóna. Navíc získat pitnou vodu je denní boj – studny ve vesnicích, dokonce i ty hluboké, vyschly. Lidé se dnes musejí vydávat na půl den cesty daleko, aby našli pitnou vodu. Kvůli třem po sobě jdoucím letům sucha musejí lidé v Cupu pracovat dvakrát tolik, aby získali polovinu toho, co dříve.

Po třech letech ale konečně zapršelo. Lidé byli nadšení. Navíc zde CARE začala podporovat místní farmářeJednou z podpořených je také dvaatřicetiletá Martha Chiruca: „Tento rok vypěstuji po mnoha neúrodných letech hojnou úrodu. Doufáme, že bude pršet i nadále. Také s nářadím – motykou a mačetou, jež jsem obdržela od CARE, budu schopna pracovat na mé farmě: řezat keře a připravit půdu k výsadbě,“ vysvětluje Martha.

Copyright: Aderito Bie/CARE

CARE v reakci na tyto extrémy počasí v Mosambiku distribuuje suchu odolná semena:

  • čirok
  • vignu čínskou
  • podzemnici olejnou
  • sazeničky ananasu
  • kukuřici a proso

Tuto podporu obdrží více než 47 000 drobných zemědělců. CARE také poskytuje základní školení na podporu zdokonalení zemědělských technik, které pomohou komunitám efektivně bojovat s následky změny klimatu.

Martha dodává: „Před tím, než bylo sucho, jsem vypěstovala dostatek potravy pro mou rodinu a také jsem část úrody mohla prodat. Ale od té doby, co je sucho, je náročné naplnit alespoň naše základní potřeby. Nejtěžším úkolem je získat dostatek jídla pro mě a mou rodinu.“

Mnoho rodin se navíc stále vzpamatovává z vln sucha v letech 2015-2016, které bylo v nejhorší v zemi za posledních 35 let. Závažný nedostatek potravin si vybírá těžkou daň – především u dětí ve věku do pět let: 67 500 trpí akutní podvýživou.

41letá Elena Reginaldo je matkou třech dětí. Je farmářkou celý svůj život a dříve byla vždy schopná nakrmit svou rodinu. Kvůli intenzivnímu suchu se ale situace změnila: „Nemáme vůbec nic. Nejsem ani schopna připravit jídlo pro mé děti. Ze sucha a nedostatku potravy trpím úzkostmi. Řezám palivové dříví a prodávám ho. Díky tomu mohu připravit jedno jídlo denně, ale není to dost.“

Copyright: Aderito Bie/CARE

 „Když očekáváme, že zaprší, neprší. A pak někdy přijdou tak náhlé a prudké deště, že se voda do půdy nestačí vsakovat a z půdy se stane bažina,“ vysvětluje situaci Elena.

Každý den farmáři a farmářky v Mosambiku musejí čelit důsledkům extrémního počasí. Mnoho těchto extrémů je zaviněno změnou klimatu. Je proto třeba podporovat komunity v přizpůsobení se změnám klimatu, především ty nejchudší. V Mosambiku ale i na dalších místech světa se CARE snaží předvídat krize související s klimatickou krizí a jednat tak, aby pomohla zmírnit její dopady, zachránit životy a živobytí.