Staňte se naším Partnerem pro změnu.

Společně s CARE Česká republika můžete Vy nebo Vaše firma zanechat reálnou stopu v boji proti světové chudobě a sociální nespravedlnosti.

#

Náš cíl

Usilujeme o podporu 200 milionů lidí z nejvíce zranitelných a vyloučených komunit, abychom překonali chudobu a sociální nespravedlnost do roku 2030 .

Proč se stát partnerem CARE?

Rozsah pomoci

Silná mezinárodní spolupráce přináší efektivní, strukturální a trvalé změny.

  • V období 2015-2020 CARE prokazatelně pomohla snížit chudobu a sociální nespravedlnost u 157 milionů lidí (z toho 63 % žen a dívek).

Kompetentnost

Rozsáhlé zkušenosti, profesionalita a transparentnost.

  • Více jak 75 let praxe v humanitární a rozvojové pomoci.
  • Silný kodex chování, profesionální směrnice a procesy.
  • Podrobné zaměření na řádné řízení a nezávislé správní rady.
  • Kontrola standardů kvality.
  • Měřený výkon a dopad.
  • Audit od respektovaných nezávislých orgánů.

Efektivita

  • ~ 90 % putuje na přímou pomoc a projekty.

Flexibilita

Okamžitá pomoc při katastrofách.

  • Kromě dlouhodobé systematické práce na 1349 projektech v roce 2020 poskytl náš Fond pro řešení mimořádných událostí (ERF) okamžitou pomoc při 40 humanitárních krizích a rychlou podporu v boji s covid-19 ve 27 zranitelných zemích.
#
Změňte s námi
svět k lepšímu!

 

Zajímají Vás další podrobnosti?

Kontaktujte Petra Kutílka na petr.kutilek@care.cz nebo na telefonním čísle +420 734 647 699.

Pomáhejte s námi
Objevte ještě další oblasti, kterým se v CARE věnujeme

Již 75 let podporuje CARE lidskou důstojnost a okamžitě reaguje na krize a humanitární katastrofy

Přejít na care.cz