Darujte dětem šanci na důstojnou budoucnost! Navštivte náš dárkový katalog ještě dnes.
Slider

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

V poštovní schránce mi přistál dopis od CARE a nevím, jak se tam dostal. Možná se Vám to stalo. Nemějte obavu, pokud máte dopis před sebou nebo jsme Vás kontaktovali jiným způsobem, můžete si snadno ověřit, jaká data o Vás uchováváme a jak jsme na Vás získali kontakt.  

Pokud chcete znát podrobnosti ke zpracování Vašich údajů, nahlásit nám změnu ve svých osobních údajích nebo požádat o jejich odstranění z naší databáze, kontaktujte nás prosím písemně nebo telefonicky na této adrese: 

CARE Česká republika z.s.
Slezská 2033/11
120 00 Praha 2

Tel.: 222 312 805 nebo 608 225 628
E-mail: care@care.cz

V průběhu několika dní Váš požadavek prověříme a zpracujeme. 

1.   Základní pojmy

Osobní údaj je každá informace o fyzické osobě (subjektu údajů), na základě které lze fyzickou osobu identifikovat.

Subjektem údajů je žijící fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají. Subjektem zákonné úpravy GDPR není právnická osoba, na firmy a společnosti se ustanovená GDPR nevztahují. GDPR nevztahuje svoji působnost ani na údaje o zesnulých osobách.

Správce a zpracovatel 
Správce a zpracovatel mohou být právnickými nebo fyzickými osobami.

Správce (v tomto případě CARE Česká republika z.s.) je tím, v jehož „prospěch“ jsou osobní údaje zpracovány. Proto je správce za jejich zpracování vždy primárně odpovědný. Správce rozhoduje o účelu, způsobu, rozsahu a prostředcích, jakými budou osobní údaje zpracovávány.

Zpracovatel (v tomto případě CARE Česká republika z.s. a subjekty, které CARE Česká republika z.s. zpracováním pověří) je oproti tomu osobou, která zpracování osobních úkonů provádí podle pokynů a ve prospěch správce (např. tiskárna, IT manažer apod.). Primárně odpovědným ve vztahu k subjektu údajů je vždy správce. Správce smluvně zavazuje své zpracovatele, aby osobní údaje využili pouze k jasně stanovenému účelu a aby nedošlo k jejich úniku a zneužití.

2.   Obecně

CARE Česká republika z.s. zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, s účinností od 25. května 2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR).

3.   Jaké osobní údaje zpracováváme?

Mezi osobní údaje, se kterými pracujeme, patří:

 • Jméno
 • Adresa
 • E-mailová adresa (pokud je poskytnuta)
 • Telefonní číslo
 • Datum narození (pokud je poskytnuto)
 • IČO a DIČ
 • Číslo bankovního účtu (pokud bylo poskytnuto)
 • Způsob získání Vašich údajů
 • Výše a frekvence daru
 • Způsob platby Vašich darů

Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné. V některých případech jsme povinni Vaše osobní údaje uchovávat. Například pokud nám poskytnete finanční dar, je naší povinností tuto informaci uchovat deset let v našich účetních záznamech.

4.   Jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno?

CARE Česká republika používá osobní údaje pro následující účely:

 • Pro zpracování darů
 • Pro komunikaci s dárci
 • Pro zaslání poděkování za dar
 • Pro vystavení potvrzení o daru uplatnitelném v daňovém přiznání pro odpočet
 • Pro informování o naší činnosti a jejích výsledcích
 • Pro vyřízení Vašich žádostí či dotazů
 • Pro získání zpětné vazby
 • Pro úpravu Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv v souladu s normami upravující ochranu osobních údajů. Například abychom vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům.
 • Pro plnění povinností vyplývajících z platných právních norem

5.   Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s třetími stranami, které nám pomáhají zajistit výše uvedené účely, zejména komunikaci s dárci. Těmito třetími stranami jsou: 

 • poskytovatelé služeb, pro které je nutné mít přístup k Vašim osobním údajům pro poskytování služeb (a to včetně poskytovatelů, kteří pro nás zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení pro účely tisku, informování dárců, ukládání a úpravu dat, poskytování IT a marketingových služeb a datové analytiky)
 • orgány veřejné správy
 • odborní poradci (účetní, auditoři, právníci apod.)

Tyto třetí strany se mohou nacházet na území České republiky a v dalších zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Znění platných zákonů o ochraně osobních údajů se v těchto zemích mohou lišit. Vstupujeme do smluvních vztahů výhradně se třetími stranami, u kterých jsme přesvědčeni, že dodržují odpovídající úroveň ochrany údajů s cílem chránit veškeré osobní údaje uchovávané v dané zemi a že tyto třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Seznam třetích stran spolupracujících s CARE Česká republika při zpracování osobních údajů
 • Česká pošta, s.p.
 • Fundraising s.r.o.
 • Salesforce
 • Darujme.cz
 • Darujspravne.cz
 • Darcovskasms.cz
 • Mailchimp

6.   Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům 

Vaším právem je nás požádat o výpis Vašich osobních údajů, které uchováváme v databázi a získat popis, k jakým účelům jich bylo použito. V případě, že zjistíte, že námi uchovávané údaje o Vás jsou nepřesné nebo že účel, za jakým byly získány, již není nezbytný, prosíme, kontaktujte nás. Dále máte následující práva:

 • Právo na omezení zpracování: pokud nás chcete dočasně přestat podporovat, zpochybníte správnost údajů (dokud neprovedeme opravu) nebo pokud vznesete námitku proti zpracování údajů (než stížnost prověříme).
 • Právo na vyřazení, či výmaz: máte také právo po nás vyžadovat, abychom Vaše osobní údaje vyřadili, nebo vymazali z databáze (to však neplatí v případech, kdy máme jiné právní odůvodnění pokračovat ve zpracovávání Vašich údajů nebo je jejich zpracovávání v našem oprávněném zájmu).
 • Právo vznést námitku vůči zpracování z důvodu oprávněného zájmu – v rozsahu, v němž je zpracovávání Vašich osobních údajů.
 • Právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování.
 • Právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.   Kontakty

Kontaktovat nás můžete na adrese:

CARE Česká republika z.s.
Slezská 2033/11
120 00 Praha 2

telefonicky: 222 312 805 nebo 608 225 628

nebo na e-mailu: care@care.cz

Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým bylo s Vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte nás a Vaše stížnost bude prošetřena.

Máte rovněž právo podat stížnost k dozorujícímu orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

8.   Změny v prohlášení

CARE Česká republika z.s. si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení vzhledem k vývoji implementace a interpretace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

9.   Odběr novinek o CARE

Váš e-mail zpracováváme výhradně pro účely zasílání daného informačního materiálu, a hodláme tak činit po dobu, po kterou budeme tento materiál vydávat. Váš e-mail nepředáváme jiným příjemcům s výjimkou smluvních partnerů, kteří nám zajišťují hromadnou rozesílku. V současné době jde o společnost Mailchimp.

Pokud nechcete informační materiál dále dostávat, můžete se z jeho odběru kdykoliv odhlásit v patičce newsletteru. V takovém případě Vaše údaje odstraníme z naší databáze.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: