Skip to main content

CARE patří mezi nejvýznamnější mezinárodní humanitární organizace na světě.

Od roku 1945 podporujeme lidskou důstojnost a okamžitě reagujeme na krize a humanitární katastrofy.

Co děláme?

Pomáháme lidem ohroženým hladem, chudobou, ozbrojenými konflikty a klimatickými změnami. Realizujeme i dlouhodobé rozvojové programy, jež vedou k soběstačnosti místních komunit. Zaměřujeme se především na ženy a dívky. Jejich rozvoj považujeme za cestu k míru, vyššímu vzdělání rodin a celkové prosperitě širších komunit.

Zasaženým lidem poskytujeme podporu ihned a účinně. Zaopatřujeme je tím nejnutnějším – potravinami, pitnou vodou, hygienickými balíčky, dekami, stany a lékařskou péčí. Na místech krize zůstáváme dlouhodobě i poté, co se o oblast přestanou zajímat média. Pomáháme lidem obnovit jejich zázemí, živobytí a vyrovnat se s traumatickými prožitky. S místními komunitami nastavujeme preventivní opatření, aby v budoucnu lépe čelily následkům přírodních katastrof.

Veškeré projekty cílíme na preventivní opatření, aby členové komunit prospívali a byli soběstační. Ohrožené komunity podporujeme k samostatnosti, učíme je, jak se v hospodářství přizpůsobovat měnícím se klimatickým podmínkám. Poskytujeme jim i cílené vzdělávací kurzy na téma péče o zdraví, výživy, hygieny, finanční gramotnosti a ekonomické soběstačnosti.

O mezinárodní konfederaci CARE

CARE International (CI) je globální konfederací 21 členů, která je regulována společným kodexem, sdílenou vizí, posláním a globálními prioritami, jak je uvedeno v CARE program strategy 2020 a  Vizi 2030. Každý člen CARE je nezávislá organizace, jež vede své programy, získává finanční prostředky, obhajuje klíčové otázky a komunikuje s dárci a veřejností ve své zemi, čímž podporuje práci a programy CARE ve více než 100 zemích světa.

Mezinárodní sekretariát CARE koordinuje a metodicky podporuje tuto síť tak, aby dosáhla kvalitních výsledků a společných priorit v souladu se společnou vizí a programovou strategií. Vede globální advokacii CARE a zastupuje konfederaci v OSN, Evropské unii a na klíčových globálních fórech. Sekretariát rovněž koordinuje společný „CARE International Emergency Fund“, pohotovostní skupinu pro nouzové a naléhavé potřeby a mezinárodní oddělení pro bezpečnost. Od června 2020 je generální tajemnicí CARE International paní Sofia Sprechmann Sineiro.

Více o konfederaci CARE International na: www.care-international.org

Založení české pobočky CARE

CARE Česká republika dnes představuje hrdý český podíl v jedné z nejzkušenějších humanitárních organizací, zaměřených na odstraňování chudoby a podporu soběstačnosti. Fungování CARE bylo v ČR negativně zasaženo totalitním režimem přes to, že v letech 1946-1950 rozdala CARE Československu 170 000 balíků pomoci v hodnotě 32,8 milionu Kč. Česká organizace musela začít znova od nuly v roce 2007. I s malým týmem, dnes přinášíme významnému poslání CARE slušné výsledky.

S nástupem totality sice byla česká kancelář zrušena a povědomí o CARE se vytratilo, ale k její obnově došlo pod záštitou CARE Rakousko v listopadu 2007. V roce 2024 CARE Česká republika stala plnohodnotným členem CARE International.

CARE Česká republika je členem:

Informace ke spolku

Právní forma: Spolek
Vznik: 14.11.2017
Datum zápisu do rejstříkového soudu: 1.1.2014
Statutární orgán: předseda samostatně, místopředseda samostatně anebo společně 2 členové představenstva

Představenstvo (03/2021):
Karel Beran
Petr Kolář
Emma Lazar
Silvia Lepiarczyk
Jana Miléřová – místopředsedkyně
Isabella Ponta
Zuzana Sládková
Magdalena Souček – předsedkyně
Adrian Westlake

Ředitelka: Mgr. Katarína Klamková
tel.: +420 608 820 637
e-mail: katarina.klamkova@care.cz

Kontakt a sídlo: CARE Česká republika z.s.
Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2
e-mail: care@care.cz, telefon: +420 222 312 805
www.care.cz, www.balikypomoci.cz
IČ: 22694102, datová schránka: kx7t834

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 1770/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.