Skip to main content

Váš dar nezůstane bez odezvy

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru, rádi jej pro Vás připravíme.

Potvrzení o darech, které jste za celý kalendářní rok poskytli CARE na pomoc lidem v nouzi, Vám pošleme na začátku následujícího kalendářního roku automaticky poštou nebo e-mailem. V případě, že vám do konce února potvrzení nedorazí, dejte nám prosím vědět a uveďte prosím vaše jméno, adresu, výši darované částky a případně i variabilní symbol. Potvrzení vám vystavíme a zašleme e-mailem do několika dnů. Rádi vám jej také vystavíme kdykoliv během roku na vyžádání. Děkujeme vám!

Dar, který nám poskytnete, můžete uplatnit pro snížení daňového základu daně z příjmu podle následujících pravidel:

Fyzické osoby (zaměstnanci i OSVČ):
(podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ, tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají všechna potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2. následujícího roku a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby:
(podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně. Minimální výše jednoho daru pro odpočet je tedy u právnické osoby 2000 Kč.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 1770/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: