Skip to main content

„CARE přinášela radost a štěstí zbídačené Evropě.“

Při příležitosti oslavy 70 let CARE jsme položili tři otázky panu Viktoru Ondřeji Schneiderovi, čestnému prezidentovi české CARE a pamětníkovi poválečné pomoci v Evropě.

Jak vzpomínáte na poválečnou dobu v Evropě?

V prvních poválečných letech jsem působil jako tlumočník u armády USA, v americké okupační zóně Horního Rakouska. Často jsem doprovázel americké důstojníky na služebních cestách, k rakouským úřadům a starostům rakouských měst a obcí. Tam jsem viděl tu bídu na příklad v Linci nebo v jiných městech u vybombordovaných rodin, které přišly nejenom o celý majetek, ale také o možnost si potraviny nebo jiné věci nakoupit. A často jsem také zažil, že nejeden příslušník americké armády byl tím žalem, co jsme viděli, tak ohromen, že si nechal napsat adresu té rodiny a objednal v USA balík CARE, který byl po nějaké době té rodině poštou doručen. A zažil jsem i tu ohromnou radost a štěstí, co lidé měli, když jsme po nějaké době zase v onom městě byli. Lidé přicházeli a přímo onomu dárci děkovali.

viktor-schneider

Viktor Ondřej Schneider při proslovu v rámci oslav 70 let CARE. © Zuzana Vorlíková/CARE

Jakým způsobem se tehdy balíky CARE doručovaly?

Převážná část balíků byla zaslána na příkaz soukromých dárců ze západních zemí, jako byly USA, Kanada, Švýcarsko a jiné, válkou přímo nepostižené země. Posílali je lidé, kteří chtěli pomáhat buď přímo svým blízkým nebo těm, které vybrala CARE. Třicetikilový balík CARE byl zaslán poštou a obsahoval potraviny, například konzervy s masnými a mléčnými a vaječnými výrobky, cukr, zavařeniny ovoce a zeleniny, kakao a kávu, celkově asi pro třicet jídel, někdy také ještě cigarety, podle přání dárce.

Jaká byla vaše cesta do české CARE, jejíž jste nyní čestným prezidentem?

Když jsem se v devadesátých letech zase mohl vrátit do mé rodné Prahy, slyšel jsem od pana velvyslance doktora Daublebského, že CARE nyní působí i v Česku. Ihned jsem požádal o členství a od té doby se v rámci svých možností na práci CARE podílím. Stejně jako před sedmdesáti lety pomáhala CARE v Československu a jinde v Evropě, máme my dnes možnost pomáhat lidem v nouzi v afrických státech nebo Sýrii a jiných zemích, jako například na Haiti či Nepálu, kde v nedávných letech udeřilo strašné zemětřesení. Tedy všude, kde CARE tak blahodárně působila a stále ještě působí.