CARE Česká republika > Podpořte ženy na cestě k soběstačnosti – spořící kooperativy pro lepší budoucnost

| PODPOŘTE ŽENY NA CESTĚ K SOBĚSTAČNOSTI – SPOŘÍCÍ KOOPERATIVY PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST 

Spořící kooperativy jsou malé spolky o 15 až 25 ženách. Členky kooperativ se společně učí, jak efektivně ušetřit a investovat malé finanční obnosy, získávají základy finanční gramotnosti, povědomí o principech trhu a učí se řemeslům a pracím, po kterých je na trhu poptávka.  

Při vstupu do spolku každá žena skládá vklad do společné pokladničky. Právě z těchto peněz pak členky po společném souhlasu financují svá jednotlivá podnikání. 

První spořící kooperativa CARE byla založena v Nigeru v roce 1991. Od té doby jsme již pomohli založit více než 500 000 těchto skupin po celém světě, které pomohly více než 8 milionům žen postavit se na vlastní nohy. 

Průměrný příjem žen z kooperativ se ztrojnásobí za prvních pět let členství. Právě ekonomická nezávislost umožňuje rodičům posílat do školy všechny své děti, včetně dívek. Ty jsou pak ochráněny před dětskými sňatky až do dospělosti.

Ženám a dívkám nyní můžete pomoci i Vy! 

Chci darovat:

Jak často chci darovat:

Kontaktní informace:

Jméno:*
Příjmení:*
E-mail:*
Telefon:
Ulice a ČP:*
Město:*
PSČ:*

Jak nakládáme s Vašimi příspěvky

Tento projekt je příkladem naší pomoci a použití finančních prostředků. Obrázek na pozadí: CARE