CARE Česká republika > Jak klimatické změny ovlivňují životy žen?

Jak klimatické změny ovlivňují životy žen?

Klimatické změny a rovnoprávnost žen a mužů – dvě témata, která spolu zdánlivě vůbec nesouvisí. Je to ale opravdu tak? Jsou živelné katastrofy stejně nebezpečné pro všechny? A jak životy žen ovlivní dlouhodobé změny klimatu v budoucnu? 

Vyplňte kvíz a zjistěte víc! 👇

Tato aktivita je zrealizována v rámci předsednického projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project”, který je financovaný Evropskou unií a realizovaný platformou CONCORD Sweden, národní platformou francouzských NNO pro mezinárodní solidaritu (Coordination SUD), Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Evropskou konfederací NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (CONCORD).”

Obsah tohoto materiálu nevyjadřuje názory dárců a nezakládá žádnou odpovědnost na jejich straně.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 1770/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: