CARE Česká republika > Změny klimatu

Změny klimatu

Chudé rodiny po celém světě již nyní přímo ohrožují dopady klimatických změn. Nepředvídatelné dešťové srážky mají za následek nedostatek vody, díky kterému je sklizeň mnohem menší a obyvatelé postižených oblastí hladoví. Tito lidé se musí vyrovnávat s extrémním počasím, na které nejsou zvyklí. Cyklony a hurikány ničí jejich domovy, životy a zdroje příjmů. Musí se také vyrovnávat s prodlužujícím se a sílícím suchem, které zabíjí dobytek a ohrožuje pěstované plodiny.

Ženy a děti jsou 14x víc ohroženy dopady přírodních katastrof a změnami klimatu. Nejen, že jsou ženy během hurikánů nezřídka zraněny nebo zabity, jsou také mnohokrát zodpovědné za hospodaření na svých polích a shromažďování vody, což znamená, že jsou značně ovlivněny extrémními suchy nebo naopak povodněmi.

Do roku 2030 pomůžeme 25 milionům chudých a zranitelných lidí rozvinout adaptační kapacitu, posílit odolnost a snížit zranitelnost vůči změně klimatu.

V oblasti změny klimatu pracuje CARE po celém světě a snaží se vyslyšet a zapojovat ty nejchudší a nejzranitelnější do diskuzí při mezinárodních jednáních o problému. CARE se zasazuje za projekty, které pomáhají lidem přizpůsobit se a stát se odolnějšími vůči následkům klimatických změn. Součástí pomoci je učit zemědělce používat inovativní zemědělské techniky a efektivně se chránit před opakujícími se katastrofami. Se správnými znalostmi a dostatečnými prostředky budou lidé schopni postarat se samostatně o svůj vlastní život, zdroj příjmů a budoucnost. Snažíme se také posilovat postavení žen ve společnosti, díky kterému zajistíme ženám větší kontrolu nad svým vlastním životem.

Práce CARE v oblasti dopadů klimatických změn

V oblasti dopadů klimatických změn má CARE za cíl vytvořit odolné systémy prevence, díky kterým se jednotlivci a celé komunity vypořádají s dopady změn klimatu, ale zároveň budou snižovat emise skleníkových plynů, které jsou původem celého problému.

  1. Podporujeme komunity v prevenci a přípravě na extrémní počasí a katastrofy.
  2. Podporujeme přechod na odolnější a udržitelnější zdroje příjmů, prostřednictvím adaptace celých komunit.
  3. Podporujeme využívání obnovitelných zdrojů energie.
  4. Spolupracujeme s komunitami, dalšími organizacemi a vládou. Vládu se snažíme motivovat k pozitivním změnám v otázkách přizpůsobení se a zmírňování přírodních katastrof v souvislosti s klimatickou změnou.
  5. Sdílíme své odborné znalosti prostřednictvím vzdělávací platformy CARE Academy pro klima a odolnost.

Podpora zemědělců

Zemědělci jsou klíčem ke snižování hladu a chudoby. Chudí lidé spoléhají na svou obživu v oblasti zemědělství. Ve skutečnosti bylo prokázáno, že 10 % zvýšení výnosu zemědělců vede k 7 % snížení chudoby v Africe. Řádná správa věcí veřejných, rovnost žen a mužů a odolnost vůči změně klimatu se vzájemně propojují.

CARE pomáhá zemědělcům zvyšovat zemědělskou produktivitu prostřednictvím vzdělávání a podpory moderních technik a postupů. Abychom jim pomohli reagovat na změnu klimatu, vyvinuli jsme participativní přístupy pro přizpůsobení se změně klimatu založené na komunitním sdílení. Abychom zvýšili mzdy zaměstnankyň, poskytujeme vzdělávání a podporu ženám zemědělců, podporu účasti žen v komunitních skupinách a zlepšení přístupu žen k prostředkům a jejich kontroly nad nimi. Systém spořicích kooperativ VSLA je postaven výhradně na úsporách členů a úroku z půjček; od CARE neobdrží žádné přímé kapitálové investice.

Ženy a změny klimatu

Ženy žijící ve společnostech, kde jsou lidé diskriminováni na základě pohlaví, etnického původu, třídy a kasty, jsou často značně ohroženy klimatickými změnami, extrémním počasím a změnami životního prostředí. Jednou z hlavních příčin chudoby je právě nerovnost pohlaví a změna klimatu tento problém ještě značně zhoršuje. Šance na lepší život je tedy ohrožena hned dvakrát – nerovností žen a mužů a změnou klimatu.

Ženy jsou na základě společenských norem a rolí klimatickými změnami přímo zasaženy. Zároveň mají jedinečnou perspektivu pro rozvoj kreativních a účinných řešení, a proto rovnoměrné zapojení mužů a žen do rozhodovacích procesů vede k udržitelnějším opatřením v oblasti důsledků klimatických změn. Projekty organizace CARE dokazují, že se muži a ženy skvěle doplňují. Čím lépe pochopíme, jak gender ovlivňuje zranitelnost lidí v oblasti dopadů klimatické změny, tím intenzivněji a úspěšněji se můžeme zaměřit na cílové skupiny a hledat řešení jejich problémů.

Cíle CARE v oblasti rovnosti žen a mužů v souvislosti s řešením důsledků klimatických změn:

  1. Genderová rozmanitost ve vedení: posílení postavení žen, které budou mít možnost být v rozhodovacích funkcích a vůdčích pozicích při řešení dopadů klimatické krize
  2. Každé z politických opatření a plánů vytvořených v reakci na klimatické změny a odolnost vůči nim je zároveň citlivé ke kontextu sociálních norem a postavení žen ve společnosti.
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 177/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: