Skip to main content

Změny klimatu

Chudé rodiny po celém světě již nyní přímo ohrožují dopady klimatických změn. Nepředvídatelné dešťové srážky mají za následek nedostatek vody, díky kterému je sklizeň mnohem menší a obyvatelé postižených oblastí hladoví. Tito lidé se musí vyrovnávat s extrémním počasím, na které nejsou zvyklí. Cyklony a hurikány ničí jejich domovy, životy a zdroje příjmů. Musí se také vyrovnávat s prodlužujícím se a sílícím suchem, které zabíjí dobytek a ohrožuje pěstované plodiny.

Ženy a děti jsou 14x víc ohroženy dopady přírodních katastrof a změnami klimatu. Nejen, že jsou ženy během hurikánů nezřídka zraněny nebo zabity, jsou také mnohokrát zodpovědné za hospodaření na svých polích a shromažďování vody, což znamená, že jsou značně ovlivněny extrémními suchy nebo naopak povodněmi.

Do roku 2030 pomůžeme 25 milionům chudých a zranitelných lidí rozvinout adaptační kapacitu, posílit odolnost a snížit zranitelnost vůči změně klimatu.

V oblasti změny klimatu pracuje CARE po celém světě a snaží se vyslyšet a zapojovat ty nejchudší a nejzranitelnější do diskuzí při mezinárodních jednáních o problému. CARE se zasazuje za projekty, které pomáhají lidem přizpůsobit se a stát se odolnějšími vůči následkům klimatických změn. Součástí pomoci je učit zemědělce používat inovativní zemědělské techniky a efektivně se chránit před opakujícími se katastrofami. Se správnými znalostmi a dostatečnými prostředky budou lidé schopni postarat se samostatně o svůj vlastní život, zdroj příjmů a budoucnost. Snažíme se také posilovat postavení žen ve společnosti, díky kterému zajistíme ženám větší kontrolu nad svým vlastním životem.

Práce CARE v oblasti dopadů klimatických změn

V oblasti dopadů klimatických změn má CARE za cíl vytvořit odolné systémy prevence, díky kterým se jednotlivci a celé komunity vypořádají s dopady změn klimatu, ale zároveň budou snižovat emise skleníkových plynů, které jsou původem celého problému.

  1. Podporujeme komunity v prevenci a přípravě na extrémní počasí a katastrofy.
  2. Podporujeme přechod na odolnější a udržitelnější zdroje příjmů, prostřednictvím adaptace celých komunit.
  3. Podporujeme využívání obnovitelných zdrojů energie.
  4. Spolupracujeme s komunitami, dalšími organizacemi a vládou. Vládu se snažíme motivovat k pozitivním změnám v otázkách přizpůsobení se a zmírňování přírodních katastrof v souvislosti s klimatickou změnou.
  5. Sdílíme své odborné znalosti prostřednictvím vzdělávací platformy CARE Academy pro klima a odolnost.

Podpora zemědělců

Zemědělci jsou klíčem ke snižování hladu a chudoby. Chudí lidé spoléhají na svou obživu v oblasti zemědělství. Ve skutečnosti bylo prokázáno, že 10 % zvýšení výnosu zemědělců vede k 7 % snížení chudoby v Africe. Řádná správa věcí veřejných, rovnost žen a mužů a odolnost vůči změně klimatu se vzájemně propojují.

CARE pomáhá zemědělcům zvyšovat zemědělskou produktivitu prostřednictvím vzdělávání a podpory moderních technik a postupů. Abychom jim pomohli reagovat na změnu klimatu, vyvinuli jsme participativní přístupy pro přizpůsobení se změně klimatu založené na komunitním sdílení. Abychom zvýšili mzdy zaměstnankyň, poskytujeme vzdělávání a podporu ženám zemědělců, podporu účasti žen v komunitních skupinách a zlepšení přístupu žen k prostředkům a jejich kontroly nad nimi. Systém spořicích kooperativ VSLA je postaven výhradně na úsporách členů a úroku z půjček; od CARE neobdrží žádné přímé kapitálové investice.

Ženy a změny klimatu

Ženy žijící ve společnostech, kde jsou lidé diskriminováni na základě pohlaví, etnického původu, třídy a kasty, jsou často značně ohroženy klimatickými změnami, extrémním počasím a změnami životního prostředí. Jednou z hlavních příčin chudoby je právě nerovnost pohlaví a změna klimatu tento problém ještě značně zhoršuje. Šance na lepší život je tedy ohrožena hned dvakrát – nerovností žen a mužů a změnou klimatu.

Ženy jsou na základě společenských norem a rolí klimatickými změnami přímo zasaženy. Zároveň mají jedinečnou perspektivu pro rozvoj kreativních a účinných řešení, a proto rovnoměrné zapojení mužů a žen do rozhodovacích procesů vede k udržitelnějším opatřením v oblasti důsledků klimatických změn. Projekty organizace CARE dokazují, že se muži a ženy skvěle doplňují. Čím lépe pochopíme, jak gender ovlivňuje zranitelnost lidí v oblasti dopadů klimatické změny, tím intenzivněji a úspěšněji se můžeme zaměřit na cílové skupiny a hledat řešení jejich problémů.

Cíle CARE v oblasti rovnosti žen a mužů v souvislosti s řešením důsledků klimatických změn:

  1. Genderová rozmanitost ve vedení: posílení postavení žen, které budou mít možnost být v rozhodovacích funkcích a vůdčích pozicích při řešení dopadů klimatické krize
  2. Každé z politických opatření a plánů vytvořených v reakci na klimatické změny a odolnost vůči nim je zároveň citlivé ke kontextu sociálních norem a postavení žen ve společnosti.
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 177/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: