Skip to main content

Naše práce ve vzdělávání

Abychom byli schopni zajistit komplexní základní vzdělání všem potřebným, spolupracujeme s místními komunitami, vládou a dalšími organizacemi.

Díky našemu globálnímu dosahu, mnohaletým zkušenostem ve vzdělávání a významným partnerstvím jsme schopni vyvíjet inovativní způsoby výuky a zajistit pedagogům znalosti a dovednosti, které efektivně využijí při výuce.

Školíme učitele a další zaměstnance školy, aby se kvalita vzdělávání neustále zlepšovala a docházelo k propojení vzdělávacích programů se zaměřením na zdraví, výživu a živobytí. Zároveň se snažíme pomáhat komunitám v překonávání bariér v jejich cestě za vzděláním.

CHCI PODPOŘIT DĚTI

Spořící kooperativy

Síla spořících kooperativ

Vzdálené vesnice a početné slumy v Africe bývaly posledními místy, kde se zavedlo poskytování mikrofinancování nejchudším lidem světa. Tradiční bankovnictví neproniklo do většiny částí Afriky a mikrofinancování v Africe se dostalo jen k málu z těch, kteří ho potřebovali.

Roku 1991 však v chudé vesnici v jižní Nigérii CARE objevila způsob, jak využít tradiční praxi skupinových úspor a vytvořit tak udržitelný systém domácího mikrofinancování. Od té doby jsme pomohli založit více než 370 000 skupin komunitních spořicích kooperativ neboli Village Savings and Loans (VSLA) v 51 státech, které jsou vedeny ženami a slouží téměř 7,6 milionu členů. Naším plánem je do roku 2030 oslovit 50 milionů lidí.

VSLA je postaveno výhradně na členských úsporách a úrocích z půjček; od CARE nedostává žádné přímé kapitálové investice. Jeho členové ale získávají rok intenzivního školení v oblastech skupinové dynamiky a správy a řízení peněz. Tato školení skupinám umožňují nalézt cestu k soběstačnosti, rozvoji, a dokonce i k založení a školení jiných skupin.

Přístup VSLA má jedinečné funkce, díky kterým je výkonným nástrojem jak pro rozšíření finanční inkluze, tak pro ekonomický rozvoj:

  • Je jednoduchý a snadno pochopitelný pro negramotné členy
  • Podporuje skupinovou solidaritu a učení a vytváří prostředek k řešení problémů s rozvojem komunity
  • Nespoléhá se na žádnou finanční pomoc z vnějších zdrojů
  • Nevyžaduje žádnou fyzickou infrastrukturu

CARE zjistila, že VSLA uspokojuje potřeby úspor a úvěrů komunitám na chvostu světového ekonomického žebříčku. Vytváří platformu, díky níž chudí mohou získat sofistikovanější finanční služby, které nevyhnutelně potřebují. Dalším krokem je tedy propojení VSLA s mikrofinančními institucemi a bankami tak, aby ti nejchudší lidé Afriky měli přístup ke všem finančním službám, které jim pomohou k lepšímu životu.

Jak fungují spořící kooperativy?

Ženy jsou ohroženy chudobou víc než muži a VSLA jsou proto z 81 % tvořeny ženami obvykle v počtu 20–30 členek. Společně se v nich učí, jak efektivně ušetřit a investovat malé finanční obnosy. Členky ve spolku získávají základy finanční gramotnosti, povědomí o principech trhu a učí se řemeslům a pracím, po kterých je na trhu poptávka. VSLA ženám pomáhají stát se finančně nezávislými osobnostmi, které uživí sebe i své děti.

CARE poskytuje každému družstvu pokladničku, do které si jeho členky ukládají peníze. Do kooperativy vkládají počáteční kapitál většinou ve stejné výši. Sumy bývají z našeho pohledu velmi nízké – např. jeden dolar. Ale pokud se složí skupina 30 lidí, jejich kapitál činí 30 dolarů a to je již částka, se kterou mohou úspěšně operovat. Vždy se jedná o kolektivní rozhodnutí ohledně toho, která členka dostane půjčku na své drobné podnikání. A v případě, že se některá z členek dostane do krizové situace, může být kooperativou finančně podpořena. Vzájemná pomoc činí všechny členky skupiny silnější, finančně soběstačnější a sebevědomější.

Model spořících kooperativ má bezkonkurenční udržitelnost – 85 % skupin funguje dalších pět let i poté, co s nimi CARE přestane spolupracovat. Navíc byl model implementován více než 26 dalšími neziskovými organizacemi a několik vlád ho využilo v rámci svých vlastních rozvojových projektů. Model je tak využíván více než 15,2 milionu lidí na světě.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 177/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: