CARE Česká republika > STRIVE CZECHIA

Strive Czechia představuje komplexní přístup k překonávání hlavních bariér rozvoje pro malé podniky v České republice.

V rámci tříletého programu Strive Czechia podpoříme drobné české podnikatele a podnikatelky na cestě za prosperujícím podnikáním a pomůžeme jim uspět ve světě digitální ekonomiky.

Vybudujeme komplexní digitální prostor podporující skupinu drobných podnikatelů v Česku – interaktivní webovou platformu, skrze kterou získají podnikatelky a podnikatelé přístup k relevantním informacím, digitálním nástrojům i kvalitnímu mentoringu a rozvoji.

Společně s partnery z finanční sféry zpřístupníme produkty speciálně upravené pro potřeby mikro a malých podniků v Česku.

Naformujeme a podpoříme potřebné systémové změny, sdílení a přenos zkušeností a lepší fungování a komunikaci ekosystému, který podporuje podnikatelského ducha a úspěch v České republice. Demystifikujeme a zpřístupníme užitečnou digitalizaci i pro malé podniky a zohledníme specifické potřeby žen ve vedení.

Náš přístup zahrnuje identifikaci reálných problémů a potřeb drobných podnikatelek a podnikatelů s cílem podpořit jejich finanční stabilitu a pomoci jim na cestě k růstu.

200000

podnikatelů a podnikatelek získá lepší přehled v digitalizaci a přístup k digitálním nástrojům

40000

drobných podnikatelů a podnikatelek získá lepší přístup k personifikovaným finančním produktům či hloubkové technické podpoře, mentoringu a coachingu

10000

ukrajinských podnikatelů a podnikatelek získá podporu v obnovení či rozvoji vlastního podnikání v Česku

Aktuální situace & příležitosti programu

Mikro a malé podniky jsou jedním z nejdůležitějších článků udržitelné ekonomiky v Evropské unii. Mikro podniky tvoří přibližně 95,4 % všech aktivních podnikatelských subjektů v České republice. Vlastnictví úspěšného podniku může výrazně zvýšit životní úroveň podnikatelů i jejich rodin a zajistit mimo jiné také stabilní příjem a kariéru pro jejich zaměstnankyně a zaměstnance.

I přesto je větší pozornost věnována velkým a středním podnikům, které však mají na podporu podnikání vlastní kapacity. Tato skutečnost vytváří další bariéry pro podnikání a růst drobných podnikatelů.

Naším cílem je pomoci v cestě za úspěšným podnikáním drobným českým podnikatelům a podnikatelkám. Speciální pozornost věnujeme ženám, které i přes svůj potenciál a silné zastoupení v podnikatelské sféře bývají často opomíjeny.

V kontextu aktuální situace na Ukrajině a v celé Evropě poskytneme v rámci programu podporu také ukrajinským podnikatelům a podnikatelkám a pomůžeme jim znovu nastartovat podnikání v České republice.

Věděli jste, že?

  • Až 94 % podniků v České republice má méně než 10 zaměstnanců.
  • Ženy jsou důležitou skupinou ve vedení drobných podniků, denně usilují o úspěch a zajištění sebe i svých rodin. Přesto jsou v oficiálních strategiích stále často opomíjeny a naráží na překážky.
  • Jen 22 % drobných podniků v regionu využívá e-commerce.
  • Méně než 1 % drobných podnikatelů exportuje své zboží či služby.
  • Ženy mají často problém splnit požadavky pro získání půjčky a mají zpravidla nižší bonitu.
  • Drobné podniky v Česku často získají podporu na začátku samotného podnikání, ale následně nemají prostředky pro další rozvoj, včetně digitalizace podnikání či coachingu a mentorigové podpory.

Pojďme to společně změnit.

Chcete se stát partnerem programu? Ozvěte se nám na strive@care.cz

Informace o programu

     

 

Donor:

Česká republika

Q3/2022 – Q2/2025

Kontakt

Milan Vlček
vedoucí projektu, Strive Czechia
milan.vlcek@care.cz
+420 737 767 327

Alena Nessmithová
odborná asistentka, Strive Czechia
alena.nessmithova@care.cz
+420 731 499 703

Naši partneři

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: