Skip to main content

Strive Česko představuje komplexní přístup k překonávání hlavních bariér rozvoje pro malé podniky v České republice

V rámci tříletého programu Strive Česko podpoříme drobné české podnikatele a podnikatelky na cestě za prosperujícím podnikáním a pomůžeme jim uspět ve světě digitální ekonomiky. Vybudujeme komplexní digitální prostor podporující skupinu drobných podnikatelů v Česku – interaktivní webovou platformu, skrze kterou získají podnikatelky a podnikatelé přístup k relevantním informacím, digitálním nástrojům i kvalitnímu mentoringu a rozvoji. Společně s partnery z finanční sféry zpřístupníme produkty speciálně upravené pro potřeby mikro a malých podniků v Česku. Naformujeme a podpoříme potřebné systémové změny, sdílení a přenos zkušeností a lepší fungování a komunikaci ekosystému, který podporuje podnikatelského ducha a úspěch v České republice. Demystifikujeme a zpřístupníme užitečnou digitalizaci i pro malé podniky a zohledníme specifické potřeby žen ve vedení. Náš přístup zahrnuje identifikaci reálných problémů a potřeb drobných podnikatelek a podnikatelů s cílem podpořit jejich finanční stabilitu a pomoci jim na cestě k růstu.

200000

mikro a malých podnikatelů a podnikatelek získá lepší přehled v digitalizaci a přístup k digitálním nástrojům

40000

získá přístup k personifikovaným finančním produktům či hloubkové technické podpoře a mentoringu

10000

ukrajinských podnikatelů a podnikatelek získá podporu v obnovení či rozvoji vlastního podnikání v Česku

Informace o programu

     

 

Donor:

Česká republika

Q3/2022 – Q2/2025

Kontakt

Petra Rummelová
Vedoucí programu
Strive Česko
petra.rummelova@care.cz
+420 737 767 327

Zajímají vás novinky z programu Strive Česko? Přihlaste se k odběru našeho newslettru a získejte aktuální informace.

Přihlaste se k odběru newsletteru Strive Česko

Příležitosti programu

Mikro a malé podniky jsou jedním z nejdůležitějších článků udržitelné ekonomiky v Evropské unii. Naším cílem je pomoci v cestě za úspěšným podnikáním drobným českým podnikatelům a podnikatelkám. Speciální pozornost věnujeme ženám, které i přes svůj potenciál a silné zastoupení v podnikatelské sféře bývají často opomíjeny. V kontextu aktuální situace na Ukrajině a v celé Evropě poskytneme v rámci programu podporu také ukrajinským podnikatelům a podnikatelkám a pomůžeme jim znovu nastartovat podnikání v České republice. 

FAQ

Pro koho konkrétně je program Strive Česko?

Program cílí na mikro a malé společnosti o velikosti 2-10 zaměstnanců, sekundárně na společnosti do 50 zaměstnanců. 

Jak se můžu aktivně zapojit do programu?

Momentálně je program v první fázi výzkumu a analýz. 

Pokud máte zájem participovat na programu, zaregistrujte se prosím přes formulář. 

Pokud hledáte podporu pro své podnikání, prosím zaregistrujte se na odkazu. V rámci dotazníku máte možnost přihlásit se ke konzultaci vašeho podnikání v rámci spolupráce s platformou DoToho!  

Třetí možností je zapojit se do výzkumu realizovaného společností Q Designers, který nám pomůže pochopit bariéry a limity cílové skupiny programu. Účastníci výzkumu získají přednostně přístup k nově vytvářené platformě (one-stop shopu). Link na přihlášení  

Jaké dílčí aktivity jsou součástí Strive Česko programu a kdy budou k dispozici?

Program je rozdělen do více fází. V první fázi věnujeme pozornost analýze aktuální situace, identifikaci bariér a hledáme příležitosti pro podporu mikro a malých podnikatelů. Další etapa je zaměřena na demystifikaci a komunikaci praktických ukázek využití digitalizace pro růst podnikání.   

Ve třetím kvartálu roku 2023 bude uvedena na trh interaktivní webová platforma, skrze kterou získají podnikatelé a podnikatelky přístup k relevantním informacím, digitálním nástrojům i kvalitnímu mentoringu a rozvoji. V průběhu programu společně s partnery z finanční sféry přineseme na trh nové personifikované finanční produkty pro malé podnikatele v Česku. Jedním z hlavních cílů programu je také tvorba ekosystému podporujícího podnikavého ducha. Těšit se můžete i na množství akcí, konferencí nebo networkingových eventů.Pokud chcete dostávat aktuální informace o programu, prosím přihlaste se prostřednictvím odkazu

Co všechno bude součástí nově vznikající interaktivní webové platformy (One stop shop)?

Přesná identifikace obsahu informací, služeb a aktivit bude upřesněna začátkem roku 2023 na základě momentálně probíhajícího průzkumu potřeb cílové skupiny programu. 

Je podpora mikro a malých podnikatelů zdarma?

Ano. Vizí platformy je, že podpora rozvoje segmentu mikro a malých podnikatelů bude zdarma.  

Kdo stojí za projektem?

Vedení projektu zastřešuje přední humanitární organizace CARE společně s Mastercard Impact Fund for Inclusive Growth, která je donorem celého programu.   

CARE Česká republika, která je součástí konfederace CARE International, je hlavním partnerem organizace Strive Česko. Zvláštní důraz klade na práci po boku žen a dívek s cílem dosáhnout sociální spravedlnosti vytvářením ekonomických příležitostí a zvyšováním odolnosti. Již více než tři desetiletí je lídrem v oblasti finančního začleňování a podnikání žen. Patří sem podpora žen při zakládání a rozšiřování podniků, propojování žen s mikroúvěry, zakládání mikrofinančních institucí (MFI) a vytváření jedněch z prvních nástrojů pro mikrofinancování a investice do malých a středních podniků na rozvíjejících se trzích. Program CARE zaměřený na podnikání žen oslovil více než 8 milionů lidí a více než 200 000 podnikatelů získalo půjčky a důležité podpůrné služby, aby mohli rozvíjet své podnikání a udržet si finanční odolnost.  

Centrum Mastercard pro inkluzivní růst podporuje spravedlivý a udržitelný hospodářský růst a finanční začlenění na celém světě. Centrum využívá klíčová aktiva a kompetence společnosti, včetně datových poznatků, odborných znalostí a technologií, a zároveň spravuje filantropický fond Mastercard Impact Fund, aby mohlo provádět nezávislý výzkum, rozšiřovat globální programy a posilovat komunitu myslitelů, lídrů a činitelů v první linii inkluzivního růstu.  

Jací další partneři jsou součástí a jaká je jejich role?

Mezi další partnery programu patří Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Czechitas, Hospodářská komora ČR a Opero v rámci mentoringového programu DoToho!.  Programu udělilo záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR poskytuje cílenou pomoc podnikatelům, kteří nemají přístup k profesionálním poradenským službám. Pružně se přizpůsobuje podnikatelským potřebám firem se specifickým zaměřením na začínající podniky, rodinné podniky, ženy podnikatelky, řemeslníky, stravovací zařízení a podniky 55+. Mezi jejich klíčová témata dlouhodobě patří digitalizace a podpora malých podniků na základě praktických zkušeností. Za své více než devadesátileté působení si vybudovala silnou členskou základnu. Rolí asociace v programu Strive Czechia je zprostředkování potřeb, názorů a zpětné vazby cílové skupiny programu k tzv. One stop shopu a k finančním produktům. Asociace je také zapojená do aktivit spojených s přípravou reportu Barometr.

Czechitas je česká nezisková organizace, jejímž cílem je vzdělávat, inspirovat a uplatňovat nové talenty v oblasti informačních technologií a budovat komunitu se zájmem o IT. Pořádáním různých workshopů a kurzů se organizace snaží zvýšit genderovou diverzitu v IT prostředí, odbourávat stereotypy a bariéry, které často brání ženám a dívkám ve vstupu do světa informačních technologií. V rámci programu Strive Czechia je organizace Czechitas zodpovědná za externí komunikaci a marketingové aktivity, spolupráci na výzkumu potřeb cílové skupiny, tvorbu vizuální identity, komunikačních standardů značky Strive Czechia a aktivní zapojení do tvorby ekosystému.  

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším představitelem podnikatelského sektoru v České republice. Zastupuje více než 16 000 živnostníků, malých a středních podniků a strategicky významných velkých podniků a téměř 130 oborových sdružení, svazů, klastrů a řemeslných cechů. Hospodářská komora České republiky není státem zřizovanou institucí, je podnikatelskou samosprávou. Prosazuje opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v České republice, a tím i k ekonomické stabilitě státu. Poskytuje služby podnikatelům v 70 městech České republiky a provozuje asistenční kanceláře v zahraničí. Rolí Hospodářské komory ČR v rámci programu je komunikační a zároveň aktivační s cílem podpory vzniku ekosystému. Komora zastřešuje Barometr mapující aktuální stav mikro a malých podniků v České republice a jeho medializaci, zapojení se do klíčových eventů, kulatých stolů programu a také aktivní účast při tvorbě digitální platformy s cílem identifikace a upozorňování na důležité již existující zdroje a propojení.   

Mentoringový program Opero DoToho! je platforma navržená tak, aby pomohla malým a středním podnikům oživit jejich podnikání, inovovat je a poskytnout jim nástroje pro změnu jejich obchodního modelu a zajištění nového růstu. Projekt sdružuje přední tuzemské podnikatele, manažery a další odborníky, kteří předáváním praktických zkušeností a znalostí posilují postavení malých a středních podnikatelů. Opero se prostřednictvím své platformy DoToho! v programu zaměřuje především na poskytnutí přístupu k důležitým podpůrným službám podnikatelům, kteří nejsou dostatečně podporováni. Konkrétně půjde o mentoring, masterminds, organizaci workshopů a školení, vzájemné propojování podnikatelů a také zajištění obsahu (podcasty, články, blog, videocasty) zaměřeného na aktuální ekonomická témata, především pak na digitalizaci a inovace pro budoucí digitální platformu. Program DoToho! zastřešuje i podporu v obnovení či rozvoji vlastního podnikání v Česku pro ukrajinské podnikatele a podnikatelky.  

Situace v České republice

Malé firmy a mikro podnikatelé jsou páteří české ekonomiky. Tvoří přibližně 98,89 % všech aktivních podnikatelských subjektů a společně zaměstnávají téměř polovinu všech práceschopných lidí. Digitalizace je v české ekonomice dlouhodobým trendem, z jejích přínosů však netěží všichni stejně. Existuje rozdrobená, ale početná a důležitá skupina malých firem a podnikatelů, kterým stále brání v přístupu k technologickým a digitálním inovacím řada bariér. Drobné podniky často získají podporu na začátku samotného podnikání, ale následně nemají prostředky pro další rozvoj, včetně digitalizace podnikání či coachingu a mentorigové podpory.

Důležitou skupinou ve vedení drobných podniků jsou ženy. Denně usilují o úspěch a zajištění sebe i svých rodin. Přesto jsou v oficiálních strategiích stále často opomíjeny a naráží na překážky. Mají často problém splnit požadavky pro získání půjčky, mají zpravidla nižší bonitu. Vlastnictví úspěšného podniku může výrazně zvýšit životní úroveň podnikatelů i jejich rodin a zajistit mimo jiné také stabilní příjem a kariéru pro jejich zaměstnankyně a zaměstnance. I přesto je větší pozornost věnována velkým a středním podnikům, které však mají na podporu podnikání vlastní kapacity. Tato skutečnost vytváří další bariéry pro podnikání a růst drobných podnikatelů.


Načerpejte inspiraci

Leo Macenauer 

Když jste mistr krejčí z třetí generace a šijete málem od dětství, máte procesy svého oboru v krvi. A máte cit na to, které se dají automatizovat, aby ulehčily nebo zpřesnily vaši práci, a co budete naopak vždycky muset zastat vlastníma rukama. 

Plastenco 

Zabývají se nejmodernějším 3D tiskem z digitálních modelů a sídlí v budově s výzkumným ústavem. Modernější podnikání si lze těžko představit, přesto hledají cesty, jak digitálně propojit ještě více účastníků celého business procesu. 

Defidu 

Gastro podnikání je konzervativní obor, koneckonců na první pohled je jasné, že křupavý croissant budete digitalizovat těžko. Ale podnikavá dvojice matky a dcery objevila, jak digitalizovat prakticky všechno kolem a pohlídat si ziskovost i v době krize.

Chcete se aktivně zapojit? 

Hledáte podporu pro své podnikání nebo chcete participovat na tvorbě ekosystému, nabídnout svou službu podnikatelům? Dejte nám o sobě vědět.

Chci se aktivně zapojit

Naši partneři

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 177/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: