Skip to main content

Rychlá a efektivní pomoc

CARE usiluje vždy o rychlou a efektivní pomoc. Balíky pomoci zasíláme od roku 1945 na místa po celém světě, kde jsou lidské životy a zdraví v největším ohrožení. Lidé postižení dopady války, přírodních katastrof a chudoby potřebují bezodkladnou podporu, aby se v dlouhodobém horizontu dokázali sami s podobnými situacemi lépe vypořádat. V mezní situaci jsou nejohroženější ženy, dívky a děti. Právě k nim je proto pomoc CARE směřována přednostně.

Transparentnost je pro nás velmi důležitá

Jsme rádi, že vám můžeme na stránkách výroční zprávy představit výsledky naší práce: příběhy pomoci, solidarity a naděje.

Děkujeme renomované společnosti PwC za přípravu kompletní účetní závěrky. Veškeré relevantní dokumenty naleznete ke stažení také na portálu justice.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023

Výroční zprávy za předchozí roky

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
V Tůních 177/10
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.