Skip to main content

Hodnota změn

V rámci naší činnosti v oblasti ekonomického rozvoje hovoříme o hodnotových řetězcích – ale co vlastně představují a proč jsou tak důležité?

Hodnotový řetězec je celá škála činností, od výroby přes uvádění na trh až po distribuci. Tyto řetězce jsou nutné k tomu, aby se výrobek dostal až k spotřebiteli.

CARE podporuje změny v hodnotových řetězcích, které vyvolávají pozitivní a trvalý dopad na velký počet domácností z hlediska jejich příjmů, zaměstnanosti, vztahů s energetickými společnostmi a přístupu k produktům a službám, které dávají chudým lidem možnost lepšího života.

Pomáháme lidem z celého světa získat přístup na trh

Ať už jdete do práce a vyděláváte peníze nebo jste podnikatel provozující vlastní podnikání, pracujete, abyste vydělávali na živobytí a spoléháte se na trh, pokud jde o přístup ke zboží a službám, které potřebujete pro podporu své rodiny.

Chudí lidé po celém světě se neliší. Existují stovky milionů chudých žen – drobných farmářek, které se každý den snaží opatřit jídlo na stůl. CARE s těmito komunitami pracuje již desítky let a chápe, že potřebují odborná školení a budování kapacit.

Chudí na venkově potřebují přístup k prostředkům ke zvýšení své zemědělské produkce. Dále potřebují přístup k zákazníkům, aby mohli prodávat své plodiny za spravedlivé ceny. A potřebují také přístup k produktům a službám, jako je zdravotní péčevzdělávání  s cílem poskytnout svým rodinám životní standard, který si zaslouží.

CARE pomáhá zlepšovat dovednosti chudých zemědělců, ale také vytvářet inkluzivnější trhy a posilovat vazby mezi chudými občany a podnikatelským prostředím, které tito občané potřebují, aby zlepšili svůj život a unikli chudobě.

Podpora zemědělců

Zemědělci jsou klíčem ke snižování hladu a chudoby. Chudí lidé spoléhají na svou obživu v oblasti zemědělství. Ve skutečnosti bylo prokázáno, že 10 % zvýšení výnosu zemědělců vede k 7 % snížení chudoby v Africe. Řádná správa věcí veřejných, rovnost žen a mužů a odolnost vůči změně klimatu se vzájemně propojují.

CARE pomáhá zemědělcům zvyšovat zemědělskou produktivitu prostřednictvím vzdělávání a podpory moderních technik a postupů. Abychom jim pomohli reagovat na změnu klimatu, vyvinuli jsme participativní přístupy pro přizpůsobení se změně klimatu založené na komunitním sdílení. Abychom zvýšili mzdy zaměstnankyň, poskytujeme vzdělávání a podporu ženám zemědělců, podporu účasti žen v komunitních skupinách a zlepšení přístupu žen k prostředkům a jejich kontroly nad nimi. Systém spořicích kooperativ VSLA je postaven výhradně na úsporách členů a úroku z půjček; od CARE neobdrží žádné přímé kapitálové investice.

Ženy a změny klimatu

Ženy žijící ve společnostech, kde jsou lidé diskriminováni na základě pohlaví, etnického původu, třídy a kasty, jsou často značně ohroženy klimatickými změnami, extrémním počasím a změnami životního prostředí. Jednou z hlavních příčin chudoby je právě nerovnost pohlaví a změna klimatu tento problém ještě značně zhoršuje. Šance na lepší život je tedy ohrožena hned dvakrát – nerovností žen a mužů a změnou klimatu.

Ženy jsou na základě společenských norem a rolí klimatickými změnami přímo zasaženy. Zároveň mají jedinečnou perspektivu pro rozvoj kreativních a účinných řešení, a proto rovnoměrné zapojení mužů a žen do rozhodovacích procesů vede k udržitelnějším opatřením v oblasti důsledků klimatických změn. Projekty organizace CARE dokazují, že se muži a ženy skvěle doplňují. Čím lépe pochopíme, jak gender ovlivňuje zranitelnost lidí v oblasti dopadů klimatické změny, tím intenzivněji a úspěšněji se můžeme zaměřit na cílové skupiny a hledat řešení jejich problémů.

Cíle CARE v oblasti rovnosti žen a mužů v souvislosti s řešením důsledků klimatických změn:

  1. Genderová rozmanitost ve vedení: posílení postavení žen, které budou mít možnost být v rozhodovacích funkcích a vůdčích pozicích při řešení dopadů klimatické krize
  2. Každé z politických opatření a plánů vytvořených v reakci na klimatické změny a odolnost vůči nim je zároveň citlivé ke kontextu sociálních norem a postavení žen ve společnosti.
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: